Löfven och von der Leyen lyssnar på Holmens Sjölund

Krönika 19 juli 2021 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I slutet av juni månad läckte EU: s förslag till ny skogsstrategi ut till allmänheten. Läckandet inom EU är ett slags demokratisk, informell process som oftast hanteras av motståndare till de förslag som närmar sig EU-kommissionens beslutsbord. Hur som helst så gav det läckta skogsstrategiförslaget en möjlighet för den svenska skogens ägare och brukare att reagera mer officiellt. Den 8 juli skickade Henrik Sjölund ett brev till EU-kommissionen. Henrik Sjölund är vd och koncernchef för det stora skogs- och energiföretaget Holmen. Utöver det tunga exekutiva uppdraget är han även ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna och för basindustrins energisamarbete inom Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet - SKGS - vars medlemsföretag tillsammans står för en väsentlig del av det svenska exportvärdet. Exportintäkter är, för att använda en skogsbruksnära liknelse, ungefär som de färska fibrer som skogsindustrin för in i returpappersamhällets fiberrundgång. Utan tillförseln av ständigt nya produkter gjorda på färska träfibrer så skulle pappersprodukterna totalt sett bli allt sämre. Så förhåller det sig också med ekonomin i stort. Utan privatanställdas löner och konsumtion och utan stora exportintäkter skulle den offentliga ekonomins välfärdsverksamheter bli allt tunnare och blekare. När Henrik Sjölund skriver ett brev så blir han därför läst av Stefan Löfven och av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det är ett bra brev. Henrik Sjölund argumenterar effektivt och sansat för det svenska/nordiska skogsbrukets fördelar och för den klimatnytta som uppkommer när skogen skördas och omsätts i både kortlivade konsumtionsvaror och till exempel ersätter stål och betong i långlivade byggnader och konstruktioner. Brevets avslutning uttrycker en EU-kritik som är lätt att dela: "The shift in policymaking from initiatives from Member States to centralised micromanagement of forestry is deeply worrying." 

Förslag om detaljstyrning (micromanagement) av skogsbruket (forestry) från EU är oroande (worrying). Särskilt då det i det läckta utkastet stod klart att EU i huvudsak ville använda skogen för att binda utsläpp av koldioxid. Sjölunds brev och andras invändningar tog skruv. Det färdiga förslaget från EU är klart mycket bättre än utkastet. Henrik Sjölund är fortsatt kritisk till detaljnivån i EU: s skogsstrategi. Men till DN (16 juli) säger han dock att "det är glädjande att de tagit till sig att skogsbruket vi bedriver i Sverige är ganska så hållbart ändå." Väl skrivet och väl talat! 

 

Ämnen du kan följa