LO behöver hänga på när Nordmark och Löfven går vidare

Krönika 30 oktober 2020 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På torsdagen togs ytterligare ett litet steg mot att få till en lösning på konflikten om anställningstryggheten. Socialdemokraterna har bestämt sig för att "gå vidare med" det avtal som slutits mellan Svenskt Näringsliv och huvudorganisationen för de privatanställda tjänstemännen PTK. Akademikernas centralorganisation Saco och tjänstemannaorganisationen TCO står också bakom avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Kort sagt så är alla utom LO med på båten. I Januariavtalet mellan regeringen och de två liberala partierna C och L sägs att om inte arbetsmarknadens parter lyckas med att förhandla fram ett nytt avtal som förändrar anställningstryggheten i Januariavtalets anda så ska istället staten se till att få nya anställningslagar på plats. I förberedande syfte har regeringen låtit en statlig utredare ta fram ett förslag till ny lagstiftning. Den lagstiftningen ogillades av alla fackliga organisationer. Statsminister Stefan Löfven hade fått korsa alla fingrar och hade behövt svinga sitt förhandlingssvärd med mer än världsklass för att lyckas få igenom den statliga utredningens förslag. Nu slipper Löfven det. Tack vara PTK och Svenskt Näringsliv så finns det nu alltså istället ett avtal att "gå vidare med". En sak att gå vidare med är de inomsocialdemokratiska relationerna. LO och Socialdemokraterna är inte bara närstående organisationer. I grunden och på ledningsnivå är de samma organisation; låt vara med en snart hundraårig vana att förstå och acceptera att regerings-S ibland behöver göra si och LO-S ibland behöver göra så. Januariavtalet var ett sådant si- och såtillfälle. Precis som Saltsjöbadsavtalet 1938. Regeringen hade då på förslag att driva igenom förbudslagar för att få stopp på strejker och lockouter som plågade samhällsekonomin. Istället tog parterna sig samman och skrev ett huvudavtal där de tog ansvar för lönebildning, anställnings- och avskedsregler och för fredsplikt under avtalsperioderna. LO -S behöver nu hitta vägar att knyta an till avtalet som regerings-S  och alla andra stora fack vill ha. Vilket är mycket viktigt; framförallt för LO. Utan nära samverkan med de växande tjänstemanna/akademikerfacken så riskerar LO att marginaliseras på sikt. Vilket vore en allvarlig försvagning för Socialdemokraterna. IF Metalls ordförande Marie Nilsson och LO: s ordförande Susanna Gideonsson var snabbt ute och markerade intresse för att vara med och "påverka" när Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark nu "går vidare" med avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Det är bra. 

 

 

Ämnen du kan följa