Ljusår av arbete för att hålla förmånerna rimliga

På Dagens Industris ledarsida (31/1) ger PM Nilsson de omtalade elsparkcyklarna en idéhistorisk plats i samhällsutvecklingen.

Krönika 1 februari 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Grundtesen i ledarartikeln är att friheten bör komma före regleringen. PM skriver: "Åren av oreglerad frihet för elsparkcyklarna är ett klassiskt ögonblick som är mycket värdefullt. (--) Att politiken kommer i efterhand med regler får man oftast stå ut med, ibland kan det vara nödvändigt, men ögonblicket av frihet ska man skydda som en flämtande ljuslåga i snålblåsten." 

Det är ett tilltalande perspektiv för i vart fall demokratier och marknadsekonomier som Sverige. För att göra ett djärvt hopp i resonemanget så är ordningen i det svenska pensionssystemet av liknande karaktär: Arbetet bör komma före förmånsutbetalningen. Anledningen till att Sverige bytte pensionssystem under 1990-talet var att det gamla systemet var förmånsbaserat. Där kom i växande grad pensionsutbetalningarna före arbetet. Vilket ställde till problem.Ett långt arbetslivs inbetalningar av pensionsavgifter är nämligen den helt avgörande finansieringskällan för pensionerna. När förmånerna stack iväg och när avgifterna inte följde med på ett motsvarande sätt så blev det till slut nödvändigt att reformerna pensionsmodellen i grunden. 

Alternativet hade varit att förminska beroendet av arbete och avgifter för att på ett mer allmänt plan låta statskassan träda in och finansiera allt högre pensioner. Vilket lätt hade kunnat urholka statens möjligheter att finansiera alla andra välfärdsstatliga nyttigheter som finns i samhället. Att i görligaste mån hålla statskassan borta från pensionssystemet var därför en självklar utgångspunkt för 1990-talets pensionsreformatorer. 

Men också det nya pensionssystemet har sina problem. På måndagen den 31 januari presenterade S-regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett förslag om höjd pension för "en miljon människor med de lägsta pensionerna." Får förslaget stöd i riksdagen så sker de första utbetalningarna - upp till tolvtusen kronor skattefritt om året - två veckor före valet i september i år. Allt talar för ett starkt stöd i riksdagen. SD lär inte bli ensamma om att ge support. Jag hoppas att statsrådet Ardalan Shekarabi har bra på fötterna och att det därför finns klara samband mellan arbete/avgifter och höjda pensionsförmåner. Elsparkcyklar må kanske få hålla tillgodo med "ögonblick av frihet" innan regleringarna slår till. För ett stabilt och rättvist fördelande pensionssystem krävs dock snarare ljusår av arbete för att hålla förmånerna rimliga. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Pensionär krävs på drygt 175 000 kronor

Pensionär krävs på drygt 175 000 kronor

Flest pensionärer med bostadstillägg i Norrköping

Flest pensionärer med bostadstillägg i Norrköping

Debatt: Dyra aktiefonder ger inte högre premiepension

Dyra aktiefonder ger inte högre premiepension

Anders Jonsson: Den som arbetat i 40 år ska kunna få en hygglig pension

Den som arbetat i 40 år ska kunna få en hygglig pension

Debatt: Därför går många miste om bostadstillägget i pensionen

Därför går många miste om bostadstillägget i pensionen
Visa fler