Kristdemokraternas förtroendeskada är nog den värsta

Nyligen kom Medieakademins förtroendebarometer där allmänhetens förtroende för en rad institutioner mäts och vägs.

Ebba Busch och hennes KD har satt sig i en riktig soppa där sex, sprit och droger fräter på förtroendet.

Ebba Busch och hennes KD har satt sig i en riktig soppa där sex, sprit och droger fräter på förtroendet.

Foto: TT

Krönika2023-03-25 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De politiska partierna har inte haft någon lysande inledning på året 2023. Partierna jämförs med bland annat dagspressen, kungahuset, Försäkringskassan och regeringen. Med sina 21 procents förtroende hamnar partierna sist i Medieakademins undersökning. Partierna brukar i och för sig abonnera på jumboplatsen. Något enstaka år sedan 1997 har partierna lämnat över sistaplatsen till EU-kommissionen; en annan av de institutioner som stadigt ligger där och skvalpar i förtroendefattigt vatten.  

Politiska partier utgör för allt fler svenskar alltmer anonyma och okända företeelser. Väldigt få är medlemmar och ännu färre är aktiva i de politiska partierna. Nyhetsflödet om de politiska partiernas inre liv är till vardags dessutom väldigt begränsat. Men när det smäller till så är det skandalrubrikerna som kommer fram. 

Socialdemokraternas Botkyrkaaffär är nog den sakpolitiskt allvarligaste negativa partinyheten under vårvintern. Vare sig partiledningen eller de lokala Socialdemokraterna har förmått att kommunicera trovärdigt och samlat om vad som hänt. Därför är det omöjligt för en utomstående att säkert veta om den urspårade personstriden i den lokala partitoppen har gängkriminella kopplingar eller inte. Denna osäkerhet är, för att uttrycka det milt, inte särskilt förtroendeskapande. Här har S ett hästjobb framför sig. Tiden och tystnaden kommer inte att läka dessa sår. 

Centerpartiets nyvalde partiledare Muharrem Demirok har minst sagt haft en dålig start. I stort sett all uppmärksamhet runt honom innan han valdes den 2 februari fokuserades på de två misshandelsdomar från 1990-talet som han hade i bagaget. Hans ofta vildsinta och aggressiva utbrott på sociala medier under årens lopp har också återuppväckts i samband med upphöjelsen till partiledare. Demirok behöver förstås inte vara körd. Men han och Centerpartiet har en rejäl förtroendeuppförsbacke hos den stora allmänheten; den saken är klar.

Störst är dock förtroendeeländet inom Kristdemokraterna. Det är en katastrof för KD att rapporteringen om partiet domineras av personkonflikter om sex, sprit, droger och av utdragna rättegångar. Jag undrar om Ebba Busch förmår att återskapa någon form av förtroende inåt och utåt? Kanske är det dags att rensa bordet?  Bengt Germundsson från Markaryd är andre vice ordförande i partiet, KD: s mest populära lokalpolitiker och en allmänt välsedd person. Kan han vara en brygga över till nytt förtroende?