Konsten att vara svag utan att låta sig skrämmas

Gudrun Persson är forskningsledare på FOI; totalförsvarets forskningsinstitut. Ett av hennes specialområden är ryskt militärstrategiskt tänkande.

Krönika 15 januari 2022 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Gudrun Persson var därför en självklar talare då Folk och Försvar genomförde sin rikskonferens tidigare i veckan. Ryssland hävdar ju som bekant gentemot USA och Nato sin rätt till en egen "intressesfär" där väst ska hålla sig borta. De ryska kraven är territoriella, känslomässiga och helt omöjliga för väst att gå med på. Intressesfären  omfattar en stor del av det forna Sovjetunionen. Och mer än så: Sverige och Finland anklagades så sent som på julafton förra året i ett uttalande från Utrikesministeriet för att delta i kärnvapenbestyckade övningar med Natotrupper. "Det är en ny formulering och en skärpning av tonen", sa Gudrun Persson som väl behärskar sin kremlologi - som konsten att tyda uttalanden från det ryska regeringskansliet kallas.

Ryssarna tänker "holistiskt"; helheterna är viktigare än enskilda detaljer och allt hänger ihop. Den tilltagande inre repressionen och den växande yttre aggressionen är delar av samma helhet och förstärker varandra. Krig, konflikter, nationell säkerhet, avtal, "andliga traditioner", historia och på papperet "omöjliga kravlistor" ingår sömlöst i den ryska statsledningens helhet.

"Man ser sig som stark och moraliskt överlägsen ett dekadent USA och ett försvagat EU med ett ryskgasberoende Tyskland utan Merkel", sa Gudrun Persson. Enligt henne vill ryssarna att väst erkänner att det ryska auktoritära styret är lika bra eller bättre än de västliga demokratierna. Man vill också försäkra sig om att kunna göra som de vill med länder som Ukraina, Belarus och Kazakstan.

"Och får ryssarna ingenting i de samtal som nu pågår med USA och Nato så kan Putin och statlig tv basunera ut att det ondsinta väst vägrar oss rätten att rätta till historiska orättvisor", förklarade Gudrun Persson. 

Rysslands president Vladimir Putin citerar gärna sin företrädare Josef Stalins ord om att "den svage blir slagen." Ryssarna är också skickliga på att utnyttja svagheter i våra västliga demokratier. Gudrun Persson manade Sverige och den övriga västvärlden att nu stå upp för vårt samhällsskick och våra frihetliga "svagheter.": "Vi vet vad Ryssland vill. Men inte var, när och hur Ryssland kommer att agera.

Hon citerade Moskvaambassadören för USA George Kennan som i sitt berömda "Long Telegram" 1946 förklarade att ryssarna aldrig kommer att ge sig och att väst nu framförallt behöver modet att Inte låta sig skrämmas. Det var ett bra råd då. Och det är ett bra råd nu.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa