Svensk skog gör störst nytta när den växer och bygger hus

Ungefär 70 procent av Sverige består av skog. Finland har ungefär samma andel skoglig ytbeklädnad som vad vi har.

Längst ner till vänster står Hedvig Johansson som är produktionschef på Braviken, till höger om henne affärsområdeschefen Fredrik Nordqvist och platschefen Ulf Danielsson. Längre upp i trappan socialförsäkringsminister Anna Tenje, Sophia Jarl, Mats Green och längst upp John E Weinerhall.

Längst ner till vänster står Hedvig Johansson som är produktionschef på Braviken, till höger om henne affärsområdeschefen Fredrik Nordqvist och platschefen Ulf Danielsson. Längre upp i trappan socialförsäkringsminister Anna Tenje, Sophia Jarl, Mats Green och längst upp John E Weinerhall.

Foto: Widar Andersson

Krönika2024-06-05 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I de andra EU-länderna - förutom Estland och Lettland - är skogarna betydligt mindre utbredda. När EU-kommissionen i sin politik för grön omställning lägger fram förslag om hur skogen bäst bör användas för att göra största klimatnytta är det därför lätt att de nordligaste medlemsländerna med sina stora skogsbolag hamnar i strykklass. 

Den svenska skogen är en viktig fråga för de flesta svenska partierna i det kommande EU-valet. Ett kampanjstopp på Holmens pappersbruk på tisdagen passade därför bra för en grupp moderater under ledning av statsrådet Anna Tenje. 

Moderaterna strålade samman med platschefen Ulf Danielsson - som har ett förflutet på Siemens i Finspång - produktionschefen Hedvig Johansson och affärsområdeschefen för Holmen Energi Fredrik Nordqvist. Jag var där. 

undefined
Här ser vi Sophia Jarl och i bakgrunden Fredrik Nordqvist under den moderata gruppens besök på Bravikens pappersbruk.

Holmen är ett superintressant företag som verkat i trakten i över 400 år. Nu sjunger snart tidningspappersproduktionen på sista versen. En av de gigantiska pappersmaskinerna ska monteras ner och säljas som skrot. Efter fyra års slit har Holmen fått tillstånd att bedriva ny verksamhet på platsen. Anna Tenje frågade vad de skulle göra istället för tidningspapper? Ulf Danielsson och Hedvig Johansson tittade på varandra innan Danielsson svarade att det "finns tankar för ytan." 

Fredrik Nordqvist berättade att Holmen är Sveriges största elkonsument.

– Men vi är också en stor elproducent, sa Nordqvist. Holmen har 21 vattenkraftverk från Ume älv i norr och ner till Motala ström i söder. Och Holmen äger, deläger och bygger också mycket vindkraft på egen mark i norra Sverige. 

Fredrik Nordqvist visade en bild på Norrköpings elbalans. Som är tämligen obalanserad. Milt sagt. Konsumtionen av el överstiger den blygsamma produktionen med råge. 

– Som ni vet har vi ju försökt att bygga vindkraft också här i Norrköping och Finspång och det har ju inte gått så bra, sa Nordqvist och sneglade mot Sophia Jarl som i sin position som kommunstyrelseordförande, tillsammans med sin majoritet, sagt nej till Holmens östgötska vindkraftsplaner.

– Vi gjorde kanske inte allt rätt i vår kommunikation. Men vi ger inte upp om vindkraften, sa Nordqvist. På vägen ut från mötet överhörde jag att Sophia Jarl och Fredrik Nordqvist gjorde upp om att boka ett möte. Bra så. Alla kraftslag behövs. 

Sverige och Holmen står upp för ett "aktivt skogsbruk" där flera andra inom EU helst vill att skogen ska stå orörd och samla på sig koldioxid.

– Det är feltänkt. Ung växande skog binder mer koldioxid än gammelskog. Och teknologin att bygga i klimatsmart trä utvecklas snabbt, sa Fredrik Nordqvist. Rätt så.