Nu tar det allmänna på allvar upp kampen mot gängen

Sverige befinner sig i ett mycket utsatt läge. Gäng- och klankriminaliteten slår ner sina bopålar allt stadigare i det svenska samhället.

Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar och hennes kollegor i Miljöpartiet har en del att bevisa innan Folkbladets politiska redaktör känner att han kan lita på dem i kriminalpolitiska sammanhang.

Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar och hennes kollegor i Miljöpartiet har en del att bevisa innan Folkbladets politiska redaktör känner att han kan lita på dem i kriminalpolitiska sammanhang.

Foto: Christine Olsson/TT

Krönika2024-05-06 19:02
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det gäller att förstå vad det är för slags strukturer som hotar tilliten och välståndet i Sverige. Först nu börjar det allmänna komma någorlunda i fatt med ny lagstiftning som på allvar slår mot gängen/maffian som företeelser i sig själva. 

Tidigare lagar har i allt väsentligt betraktat kriminaliteten som vore den enbart driven av enskilda människor som begår enskilda brott vilket de ska dömas för som enskilda människor. Ett alltmer perverst system med rabatter och avdrag i straffmätningen har, tillsammans med instruktioner till domstolarna om att helst avstå från att döma till fängelsestraff, inneburit att den som är ung och/eller som begår många brott har gynnats. Vilket kraftigt har underlättat för gäng- och klankriminalitetens utbredning i samhället eftersom gängen som bekant drivs av just unga män som begår många brott. 

I flera av de nya lagar som nu rullas ut står det kriminella gänget mer i centrum. Ett mycket viktigt exempel är kommande lagstiftning som innebär dubbla fängelsestraff för den som ägnar sig åt organiserad brottslighet i kriminella gäng. De nyligen införda säkerhetszonerna som polisen kan upprätta för att bland annat visitera personer och göra husrannsakan i fordon har också ett tydligt fokus på det kriminella gänget.  Polisen behöver inte ha en konkret brottsmisstanke för att kunna visitera/göra husrannsakan. Erfarna poliser kan här istället utgå från sina professionella kunskaper om vilka som ingår i vilka gäng. Möjligheten för åklagare att använda sig av anonyma vittnen är också en direkt följd av den organiserade brottslighetens förkärlek för att göra övergrepp i rättssaker och skrämma vittnen till tystnad. Sak samma med de nya lagar som medger avlyssning utan konkreta brottsmisstankar av personer som rör sig i kriminella gäng. Dubbla straff för typiska gängbrott som grova vapen- och sprängbrott gör också stor nytta. 

Den svenska rättsstaten är således på rätt väg. Men det är en mycket lång väg att gå. Upprustningen av rättsväsendet kommer att passera ett antal riksdagsval. När det gäller Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna känner jag mig trygg på det här området. Men småpartier som V och MP lever kvar i en lite småflummig tid där sådant som straff, fängelse och utvisning ofta ses som högermarkörer. Ska Sverige bli ett bra land igen för vanligt folk som arbetar och sköter sig så behöver därför V och MP hållas borta från makt och inflytande över rättspolitiken under i vart fall ett par decennier framåt i tiden.