Invandringsfrågan är inte att leka med för Johansson

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik medverkade i SVT: s Agenda på Luciadagens kväll.

Krönika 15 december 2020 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Han manövrerade ämbetsmannatryggt i det stormiga hav som migrationspolitiken utgör sedan flera år tillbaka. Generaldirektören förklarade varför folkvandringarna från Afrika och Mellanöstern med sikte på Sverige har avtagit under senare år. Han såg tre faser som tillsammans minskat på trycket. Den första åtgärden var de fysiska insatser i form av gränskontroller och ID-kontroller i Danmark som sattes in runt årsskiftet 2015-2016. Den andra fasen består enligt Mikael Ribbenvik av samarbetet mellan EU och Turkiet som innebär att långt förre än förut kommer in i EU. Avtalet skedde i form av ett uttalande den 18 mars 2016 där EU och Turkiet enades om att "stoppa den irreguljära migrationen från Turkiet till EU." Sveriges nya tillfälliga invandringslagar som började gälla sommaren 2016 har också haft stor betydelse, sa Ribbenvik i Agenda. I den nya lagen gäller tillfälliga uppehållstillstånd som standard och försörjningskravet har förstärkts för den som vill ta hit sina anhöriga. Enligt migrationsverkets generaldirektör har den tillfälliga lagens bestämmelser gjort Sverige mindre attraktivt i migrantkretsar. 

Någon särskilt våt filt har dock inte lagts över invandringen till Sverige; ens under Coronaåret 2020. Hittills i år har drygt 82 000 uppehållstillstånd beviljats av Migrationsverket. Huvuddelen är anhöriginvandrare (27 000) och arbetskraftsinvandrare (30 000) medan knappt 10 000 asylsökande har beviljats uppehållstillstånd. Runt 90 000 uppehållstillstånd på helåret är ett antal som under flera decennier hade varit mycket högt. Det är först från 2009 och framåt som Sverige stadigt har legat strax under eller ofta mycket över 100 000 uppehållstillstånd per år. 2020 kommer att innebära en dämpning av invandringen till Sverige. Den trenden behöver fortsätta i många år framöver om Sverige ska hinna få ordning på de stora problemen med rekordhög arbetslöshet, påfrestningarna på skolor och socialtjänst och den ungdomskriminella utvecklingen.

Migrationsminister Morgan Johansson och hans moderata skugga Maria Malmer Stenergard medverkade också i Agenda den 13 december. M är i hård och opinionsvinnande opposition mot regeringen. S har en svårare sits eftersom C och MP ideligen pressar fram nya legala grunder att få uppehållstillstånd. "Det kommer att ge fler och inte färre" som får stanna i landet sa Mikael Ribbenvik. Morgan Johansson får se upp. Invandringsfrågan är inte att leka med.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kommunen kan få böta för seg handläggning

Kommunen kan få böta för seg handläggning

Flera tåg ställdes in på grund av olycka

Flera tåg ställdes in på grund av olycka

Tonåringar hotade personal på Centralbadet

Tonåringar hotade personal på Centralbadet

Förslaget: Bryt äldres ensamhet med "äldrefältare"

Förslaget: Bryt äldres ensamhet med "äldrefältare"
Politik

Få unga utlandssvenskar röstar

Få unga utlandssvenskar röstar
Visa fler