Innan nyanserna försvann och allt blev svartvitt

Martin Kragh skriver om relationen mellan Ryssland och Europa i en ny bok. Det som gör hans kapitel i boken "Idéer om Europas framtid" extra läsvärt är att texten skrevs några månader innan Rysslands invasion av Ukraina 24 februari 2022.
Martin Kragh skriver om relationen mellan Ryssland och Europa i en ny bok. Det som gör hans kapitel i boken "Idéer om Europas framtid" extra läsvärt är att texten skrevs några månader innan Rysslands invasion av Ukraina 24 februari 2022.

Axel och Margaret Ax: son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål driver, bland mycket annat, ett flerårigt projekt där "samtidens ideologiska klimat" analyseras och diskuteras.

Krönika 8 januari 2023 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I projektet har genomförts ett stort antal seminarier vilka senare har transformerats till antologier vars kapitel bygger på de anföranden som inbjudna talare hållit vid seminarierna. Bland titlarna som givits finns bland annat "Den kinesiska idén", "Populismens idéer", "Vänsterns idéer" och "Idéernas USA". 

Den senaste antologin gavs ut i början av 2022 och bär titeln "Idéer om Europas framtid". Kapitlen i boken härstammar från ett seminarium på Engelsbergs bruk den 14 oktober 2021. Det som gör boken extra läsvärd är att alla texter - utom projektledaren PJ Anders Linders förord - var färdigställda före 24 februari 2022. PJ skriver i förordet: "Redan i fjol fanns förstås en stark olust över de alltmer auktoritära tongångarna i Ryssland, men vid tidpunkten för seminariet var det mer än fyra månader kvar till den brutala invasionen av Ukraina." Vilket man "måste ha i åtanke vid läsningen", manar PJ Anders Linder i sitt förord. Det kapital vars läsning sannolikt påverkas mest av Rysslands anfallskrig är forskaren och Rysslandskännaren Martin Kraghs bidrag "Ryssland och Europa - en komplicerad relation."

Martin Kraghs text vinner definitivt på att vara skriven före 24 februari 2022. Det går nämligen inte att komma ifrån att efter krigsutbrottet har diskussionerna om den "ryska relationen" blivit alltmer svartvit. När nyanserna och "å ena sidan och å andra sidan" försvinner från resonemangen så blir händelseförloppen och konflikterna svårare att förstå; i vart fall för en lekman som mig. 

Martin Kragh bjuder nu läsaren på en lärorik, spännande och begriplig snabbkurs om den problematiska, flerbottnade och historiskt djupa relationen mellan Ryssland och Europa. En stor del av texten ägnas åt diskussioner om "Rysslands privilegierade intressesfär" - Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina - eller det "nära utlandet" som många ryssar - enligt Kragh - benämner länderna. Kragh beskriver området som den ryskeuropeiska relationens "förkastningslinje" med starka länkar till både Ryssland och EU. Martin Kragh skriver: "Att utvidgningen av Europas utsida för eller senare skulle kollidera med Rysslands intressesfär var en fråga om tid och omständigheter." Vilket vi nu alla vet och vilket Ukrainas befolkning nu får bära korset för.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa