Inget är viktigare än ökad säkerhet i samhället

2024 närmar sig med stormsteg. Det mesta talar för att säkerhetsproblemen kommer att dominera än mer i politiken och i samhället i stort under det kommande året.

Jas Gripen och SAAB i Linköping är en väsentlig del av svensk försvarsindustri. Givet det utsatta säkerhetsläget behöver SAAB och annan liknande industri få en särställning som innebär möjligheter att snabbt öka produktionen av vapen och ammunition.

Jas Gripen och SAAB i Linköping är en väsentlig del av svensk försvarsindustri. Givet det utsatta säkerhetsläget behöver SAAB och annan liknande industri få en särställning som innebär möjligheter att snabbt öka produktionen av vapen och ammunition.

Foto: Peter Jigerström/arkiv

Krönika2023-12-29 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ett litet land med en stor och omfattande försvarsindustri. Vårt land har därför en viktig möjlighet att kunna bidra positivt till fortsatta leveranser av effektiva vapensystem till Ukraina och till förstärkningen av Sveriges och andra västländers militära försvarsförmågor. Den svenska staten bör göra vad som är möjligt för att bistå försvarsindustrin med möjligheter att kunna växla upp produktionen. Försvarsbudgeten bör ses som en krigsbudget med allt vad det innebär av särställning och undantag. 

När det gäller våra inrikes säkerhetsproblem är det helt nödvändigt att rättsstaten håller uppe och ökar trycket mot de gängkriminella kretsarna i samhället. Redan på måndag 1 januari träder en lång rad nya lagar i kraft som ger det allmänna större möjligheter att ingripa mot och/eller förhindra brott. Ordningsvakter får större befogenheter, straffen höjs rejält för brott som typiskt begås i kriminella gäng som hantering av vapen och explosiva varor, svenska domstolar får mycket större möjligheter att ingripa mot misstänkt terrorismfrämjande verksamheter och den nya Utbetalningsmyndigheten inleder sitt uppdrag att stoppa välfärdskriminalitet. Under året kommer dessutom pö om pö nya förbättringar som stärker rättsstatens muskler. Det som har avgörande betydelse på kort och lång sikt är att Sverige verkligen orkar hålla uppe garden och se till att kraftfulla och ingripande åtgärder sätts in mot gängkriminella medlemmar; oavsett ålder.

Under 2024 finns även starka skäl att på alla plan arbeta för att återinföra en ordnad invandringspolitik. Dagens oordning innebär ett säkerhetshot mot den svenska välfärdsstatens stabilitet och trygghet. Sverige står vidöppet för arbetslivskriminalitet på gränsöverskridande arbetsmarknader. Att invandringen under flera decennier tappat tydliga samband med seriös efterfrågan på yrkesarbetskraft har inneburit att hundratusentals friska människor i arbetsför ålder inte försörjer sig själva i några högre grader. Då välfärdsstaten i huvudsak finansieras av skatter och avgifter på arbete och konsumtion så skapar omfattande relativ fattigdom/bidragsberoenden en osäkerhet om den offentliga sektorns kvalitet och förmåga framöver. En vettig och effektiv arbetslinje behöver uthålligt återinföras i Sverige.