Historiskt steg för mer el istället för förbjuden el

Nyss genomfördes ett historiskt evenemang på Scandic Continental mitt i Stockholm. Desirée Comstedt från Vattenfall och Sara Nilsson på Fortum berättade om de förstudier för ny kärnkraft som det nu arbetas med.

En vacker bild på högspänningsledningar och det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck i solnedgång får här illustrera att solen snart går upp för mer el i ledningarna och där en större del av elen kommer att komma från reaktorer i södra Sverige; om än inte just från Barsebäck. Men troligtvis från den närmsta "kärnkraftsgrannen" Ringhals.

En vacker bild på högspänningsledningar och det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck i solnedgång får här illustrera att solen snart går upp för mer el i ledningarna och där en större del av elen kommer att komma från reaktorer i södra Sverige; om än inte just från Barsebäck. Men troligtvis från den närmsta "kärnkraftsgrannen" Ringhals.

Foto: TT

Krönika2023-10-28 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sammankomstens värd, statliga Strålsäkerhetsmyndighetens nye generaldirektör Michael Knochenhauer, knöt an till det historiska ögonblicket när han hälsade den rekordstora deltagarskaran välkommen; det har gått mer än femtio år sedan staten senast (Strålsäkerhetsmyndigheten) behövde förbereda sig för att hantera ansökningar från företag som vill bygga kärnkraft. Jag var där.

Vattenfalls Desirée Comstedt ville inte säga något datum för när de skulle lämna in sin ansökan. Förstudien väntas vara klar runt årsskiftet 2023/2024. Hon var tydlig med att man redan arbetar med markförberedelser för ny kärnkraft - initialt vid Ringhals där Vattenfall redan har reaktorer - samt planerar för kommande samråd och är djupt inne i affärsmässiga bedömningar. Sara Nilsson på Fortum höll - likt Comstedt från Vattenfall - öppet för både små och stora reaktorer. Sara Nilsson manade också de cirka 300 personerna i publiken att tänka brett och stort och framåt; nya tekniker kommer säkert att göra en mängd saker möjliga; som vi idag betraktar som omöjliga. 

Vattenfall och Fortum är kärnkraftsägare idag. John Ahlberg från bolaget Kärnfull Next AB representerar en ny sorts "bokningsföretag" för ny kärnkraft; företrädesvis mindre så kallade SMR-reaktorer. Kärnfull Next är i grunden ett elhandelsföretag för kärnkraftsel. Nu erbjuder man tjänster som hjälper investerare och/eller driftsföretag med bland annat tillstånd, placering, licenser, design och finansiering. Man ligger också ganska långt framme för att bygga en park med SMR-reaktorer på den gamla reaktororten Studsvik i Nyköping.  

Daniel Westlén är statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet. Han talade om hur klimatet och säkerhetsläget driver på för stora satsningar på fossilfri el där alla kraftslag behövs. Den stora planerbara kraften kommer dock från utbyggd kärnkraft; det var han tydlig med. Och han gjorde helt klart att regeringen kommer att underlätta en rimlig ekonomisk "riskfördelning" mellan staten och näringslivet i de kommande kärnkraftsinvesteringarna.

Strålsäkerhetsmyndigheten bygger nu intensivt upp kompetens och förmågor att effektivt ta emot ansökningar om ny kärnkraft om något år eller två. Det är en ny tid. Behovet av elektrisk effekt har vunnit över det politiskt skruvade behovet av nedlagd kärnkraft. Det är en bra tid.