Handfasta stöd direkt ut till jobb och försörjning

Eva Nordmark är arbetsmarknadsminister sedan i början av september 2019.

Krönika 21 april 2020 05:14
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Efter sju veckor i sitt nya uppdrag höll hon en pressträff på regeringskansliet i Stockholm angående "Arbetsförmedlingens reformering." Jag var där och kommenterade senare pressträffen så här: "Arbetsmarknadspolitiken behöver rustas och reformeras för en delvis ny arbetsmarknad, sa hon med pondus. Det är en klassisk socialdemokratisk ståndpunkt. Reformer behövs. Så är det. "Jag ska se till så att det sker under ordnade former", sa Eva Nordmark. Jag tror henne." Efter att ha lyssnat på Nordmark i den gångna helgens Lördagsintervju med Ekot så står mitt omdöme fast. 

Arbetsmarknadspolitikens reformering är en fråga som ständigt har varit aktuell under Eva Nordmarks hittills korta men mycket intensiva statsrådskarriär. I början av december 2019 fanns det under några dagar en majoritet i riksdagen för att rikta misstroende mot Eva Nordmark på grund av de mest centerpartiliberala inslagen i regeringens och januariavtalets politik för Arbetsförmedlingen. Nordmark klarade sig ur kniptången från M, SD, V och KD genom förhandlingar och kompromisser åt olika håll. Nu lever vi plötsligt i Coronavarslens tidevarv. I regeringens "värstascenario" kan arbetslösheten ha mer än fördubblats innan detta år är över. 

När Eva Nordmark började på statsrådsjobbet var problemet de cirka 330 000 arbetslösa personer som befann sig mycket långt bort från arbetsmarknaden på grund av de stora färdighetsbrister de burit med sig från regioner med helt andra utbildnings- och arbetsmarknadskrav än vad som gäller i Sverige. Ett år senare skulle problemet kunna ha adderats med uppemot ytterligare 350 000 arbetslösa människor som har Coronatappat sina jobb i butiker, hotell, restauranger, reseföretag och i andra drabbade branscher. 

I Ekointervjun förklarade Eva Nordmark envist och ihärdigt att väldigt många av de som nu tappar/riskerar att tappa sina jobb inte är i behov av några större insatser från Arbetsförmedlingens sida. Det finns över 100 000 lediga jobb och många av de som kommer direkt från jobb kommer att ha lätt att gå till ett annat jobb. Coronarelaterade svårigheter att få in arbetskraft från utlandet för skörd/plockning med mera borde ju också kunna lösas med hjälp av inhemska arbetslösa, sa Eva Nordmark. 

I övrigt lägger hon hela reformtrycket på utbildningsinsatser som snabbt leder till jobb. Vilket är ett beprövat och klokt upplägg från tiden före Arbetsförmedlingen. Det finns mycket bra att hämta från den tiden. Nu behövs åter handfasta stöd direkt ut till jobb. 

Läs mer!

Han jobbar och är integrerad – nu ska han utvisas • Arbetsgivaren rasar: Kan inte Sverige bättre än så här?

Han jobbar och är integrerad – nu ska han utvisas • Arbetsgivaren rasar: Kan inte Sverige bättre än så här?

Undersökning visar: Klimakteriet påverkar arbetslivet

Undersökning visar: Klimakteriet påverkar arbetslivet
Visa fler
Ämnen du kan följa