Grundbulten i nazismen och islamismen

Krönika 28 mars 2021 06:13
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I ett samarbete mellan Malmö Stad och en judiska församlingen i Malmö publicerades nyligen rapporten: "Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap; En rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning" Rapporten ger svar på frågan varför judar är särskilt utsatta just i Malmö? Svaret är att judarna är utsatta i Malmö därför att Malmö låter det ske. Ett annat svar skulle kunna vara - invänder möjligen någon - att judarna i Malmö hotas och förföljs därför att en stor del av Malmös befolkning har sitt ursprung i Mellanöstern där judehatet i många regioner är närmast institutionellt. Men det är inget svar. Accepterar vi det svaret så accepterar vi nämligen att man med hänvisning till sitt ursprung har rätt att hota och förfölja judiska människor också i Sverige. Att det finns ett samband mellan invandringens demografi och antisemitismen; det är en viktig insikt och en bakgrundskunskap. Men det är inget svar på frågan.

I rapporten berättar en rektor om en judisk flicka som flyttade till rektorns skola eftersom hon blivit trakasserad på sin tidigare i skola. Rektorn berättar att allt gick bra ända tills den judiska flickan började nian. Då började hon förföljas av yngre elever som nyligen börjat på skolan: "De skrek och knuffade henne och det var grovt, förnedrande. De andra eleverna tyckte att det var jobbigt men de gjorde ingenting för att hjälpa henne. Så jag som rektor samlade ihop lärarna och mentorer och kallade på föräldrarna. Men det var hemskt, det var som att köra huvudet i väggen. Föräldrarna tyckte inte att barnen gjorde något fel, de lade Palestinas problem i knät på den här tjejen. De flyttade politiken från Mellanöstern rakt in i klassrummet här och tyckte att det var okej att göra så."

Antisemitism är en hård nöt att knäcka för Sverige. Men det går om det görs på rätt sätt. Religionsvetaren Eli Göndör betvivlar betydelsen av politikernas älsklingsåtgärd: Låt oss tala mer om Förintelsen! Problemen finns här och nu, skriver Göndör: "Antisemitism är grundbulten i nazism och islamism. Utan att peka ut det, definiera det och angripa det på ett passande sätt kommer det bara att växa. Ty när alla är utsatta är ingen utsatt och kampen mot antisemitism i Sverige blir dömd att misslyckas." (Respons 2020) Så är det. Att låta förtryckarna i Malmös skolor hållas därför att de ses som utsatta offer; det är ett ställningstagande för fortsatt judeförföljelse.


 


Ämnen du kan följa