Fredens dag i Ryssland inleder vår egen Natovecka

Idag den nionde maj firas fredsdagen i Ryssland. Fredsdagen inleder även "Natoveckan" i Sverige och Finland. Rysslands anfallskrig i Ukraina har fått de båda länderna att byta fot i frågan om medlemskap i Nato.

Krönika 9 maj 2022 05:14
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ett fotbyte som möjligen på lite sikt kanske kan underlätta för Ryssland att verkligen slå in på fredens väg. Mot slutet av förra veckan hade jag tillfälle att lyssna på ett föredrag av professorn, författaren och Rysslandskännaren Bengt Jangfeldt. Han talade utifrån sin bok "Vi och dom - om Ryssland som idé" (Wahlström & Widstrand 2017) vid ett seminarium på Engelsbergs bruk.

Boken utgör ett fascinerande och flyhänt framfört mästerstycke som skildrar den ryska samhällsutvecklingen under de dryga 300 år som passerat mellan tsaren Peter den store och fram till dagens president Vladimir Putin. Ryssland har endast upplevt några få år av vad man skulle kunna kalla för demokratilika förhållanden. Det som framförallt kännetecknar det ryska samhällsbygget är, skriver Bengt Jangfeldt, den "vertikala relationen" mellan eliten och folket. Det har egentligen aldrig funnits några filtrerande och samhällsdanande mellansikt i form av fria medier, fria akademier och fria val som på allvar har kunna moderera och påverka samhällsutvecklingen. Den ryska eliten har i århundraden pendlat fram och tillbaka i sina relationer till väst. Bengt Jangfeldt visar hur Ryssland då ännu långt in på 1600-talet var rejält efterblivet och underutvecklat jämfört med många andra länder. Fattigdom, livegenskap och analfabetism präglade folket. "Det fanns inga gymnasier, inga universitet, inga vetenskapsmän, inga författare och Ryssland producerade ingenting som kunde exporteras utom råvaror; järnmalm, lin, tjära, trä, honung, pälsar."

Peter den store var en av ledarna som försökte öppna upp landet mot väst. Medan Vladimir Putin utövar ett ledarskap som bygger på att särskilja Ryssland från väst. Där samhällsutvecklingen i de flesta andra länder har gått från det ena och till det andra och till ständigt nya stadier så präglas Ryssland, skriver Jangfeldt av att gamla idéer om vad Ryssland är och ska vara återkommer. Det sker kort sagt ingen samhällsutveckling i breda medborgargrupper som så att säga legitimerar och försvarar samhällsutvecklingens olika steg. Peter den stores idé om proväst och Putins antivästliga idé har segrat och förlorat tidigare i historien. Allt medan Ryssland står och stampar. Därför är det nog bra för alla inblandade att Sverige och Finland nu stänger dörren för fortsatt stampande västerut.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa