Frågor om elproduktion behöver svar från verkligheten

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har trätt in på scenen för att försöka staga upp regeringens hållning i elpolitiken. Vilket är angeläget. Väldigt många frågor om varifrån elen ska komma söker ännu sina svar.
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har trätt in på scenen för att försöka staga upp regeringens hållning i elpolitiken. Vilket är angeläget. Väldigt många frågor om varifrån elen ska komma söker ännu sina svar.

Varifrån ska elen komma? Det frågar sig professorerna Jan Blomgren som är kärnfysiker, nationalekonomen Magnus Henrekson och företagsekonomen Christian Sandström på DN Debatt den 16 maj.

Krönika 21 maj 2022 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vilket är en högst relevant och alltmer politiskt laddad fråga, kanske redan inför det kommande valet? Magdalena Anderssons energiminister Khashayar Farmanbar har hur som helst hamnat i blåsväder efter en intervju med Sveriges radios program Kaliber (16 maj) där oklarheterna om havsvindkraft, kärnkraft och kunskapskällor stod som spön i backen. Vilket tyvärr snarare är regel än undantag i den elpolitiska debatten. Från min horisont tycks det som om den vitala frågan om elproduktionen i Sverige har väldigt svårt att rehabiliteras från de överpolitiserade skador som uppkom i samband med kärnkraftsomröstningen för mer än fyrtio år sedan.

De tre professorerna Blomgren, Henrekson och Sandström tar avstamp i de stora industriella satsningarna i norr och i sin upplevelse av att alltför få kritiska frågor ställs och ännu färre besvaras: "Den planerade expansionen i Norrland kommer att ta mer än 80 TWh i elektricitet i anspråk. Detta är mer än hälften av Sveriges elanvändning i dag och fem gånger mer än vattenkraftsproduktionen i Norrbottens län. (--) Hur är det möjligt att ta så kopiösa mängder el i anspråk utan att presentera en plan för varifrån elektriciteten ska komma?"

Här finns onekligen en angelägen sten att vända på. 

Aftonbladets debattsida (18 maj) trädde näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och miljöminister Annika Strandhäll in tillsammans med energiminister Farmanbar för att räta upp situationen: "Politiken behöver ta kontrollen över utbyggnaden av el i hela samhället. (--) Det ska ske "utifrån en pragmatisk och kunskapsbaserad syn." Exakt så bör det förstås vara. Men går det att fastslå vad den bästa tillgängliga kunskapen råder politiken att göra för att mer än fördubbla elproduktionen i Sverige? 

En kväll i veckan lyssnade jag på Jan Blomgren - en av professorerna på DN Debatt - när han talade om el och energi på Utrikespolitiska föreningen i Linköping. Blomgrens sex främsta kunskapsbaserade råd för att politiken ska ta kontrollen är i min tolkning. 1.Följ naturlagarna. 2.Tänk helhetligt: Tillverkning, överföring och användning av el. 3. Producera mycket planerbar el i södra Sverige; vilket bland annat behövs för att ta emot el från norra Sverige. 4. Stora generatorer är bäst för elsystemet och plånboken. 5. Elsystemet kräver perfekt balans varje tusendels sekund. 6.Bygg inte politik på tro, hopp och ideologi: Följ naturlagarna.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa