Fossiltfritt bör bli även Anders Ygemans melodi

Henrik Sjölund är vd på Holmen. Vid sidan av att vara el- och energidebattör leder Sjölund ett företag med stor elkonsumtion och en växande elproduktion. Holmen har bland annat planer på att bygga vindkraftparker i Finspång och Norrköpings kommuner.
Henrik Sjölund är vd på Holmen. Vid sidan av att vara el- och energidebattör leder Sjölund ett företag med stor elkonsumtion och en växande elproduktion. Holmen har bland annat planer på att bygga vindkraftparker i Finspång och Norrköpings kommuner.

Krönika 1 december 2020 05:21
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Henrik Sjölund är vd på skogsindustrikoncernen Holmen. Tillsammans med ett antal andra näringslivsföreträdare slår Sjölund på DN Debatt (30 november) ett slag för att få bättre drag i det svenska elnätet. Det gör Sjölund helt rätt i. Alla förväntar sig ett kraftigt växande elbehov när de fossila drivkrafterna steg för steg ska motas ut från industrier och bilmotorer. Enligt Svenskt Näringsliv är dock inte produktionen av elektricitet det akuta problemet just nu. Sverige har basresurser i form av vattenkraft, kraftvärme och kärnkraft vars fördelar är att de är reglerbara; leveranserna av el ut på nätet kan höjas och sänkas utifrån behoven. Dessa basresurser för elproduktion tillhör dessutom de allra renaste som finns i världen. Om möjligt ännu renare är elen som kommer från sådana källor som vind och sol; energislag som växer kraftigt i Sverige. Nackdelar som vinden och solen har att dras med är förstås väderleksberoendet; vädret inte behovet styr leveranserna. 

Ett gemensamt problem för all elproduktion är som sagt de otillräckliga elnäten. Analyser, prognoser och andra former av framtidsgissningar talar om att vi om 25 år kommer att använda 60 procent mer el än vad vi gör idag. Produktionen av el är i huvudsak förlagd till det mer glest befolkade norra Sverige medan konsumtionen till stor del pågår i de södra delarna av vårt smala och avlånga land. (I och för sig kan dessa förhållanden komma att ändras. Om de stora planerna för ett fossilfritt LKAB i Kiruna och den väldiga batterifabriken i Skellefteå blir av i verkligheten på det sätt som nu skissas så kommer elbehovet i norr att öka dramatiskt. Vilket inte gör det lättare för oss som lever söder om alla stora älvar.)

Svenskt Näringsliv vill kort sagt att staten (Svenska Kraftnät) rejält ska snabba på sina investeringar i elnätens kapacitet. Efter ett utdraget pennfäktande tycks nu den goda nyheten vara att regeringen med elminister Anders Ygeman i spetsen alltmer tycks dela verklighet med näringslivet och med en stor del av riksdagen. Propositioner är på gång där elnätsägarnas avgifter på kunderna tydligt knyts till investeringar i utbyggd kapacitet i näten. Regeringen bör också ta till sig näringslivets och moderaternas förslag om att ändra målet om ett helt förnybart elsystem till ett helt fossilfritt elsystem. Det är oansvarigt att lägga kraftigt ökade kostnader på folkhushållet bara för att tillfredsställa udda ideologiska och klimatvanskliga föreställningar om kärnkraft. Statens ansvar för elförsörjningen ska inte skyfflas ut till statliga och privata företags balansräkningar. 

Ämnen du kan följa