Förnekelsekulturen bär ett stort ansvar för problemen

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall vill avveckla Statens Institutionsstyrelses verksamheter för barn och unga. En utredning har tillsatts.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tar sig an den statliga barn- och ungdomsvårdens stora problem. Det är bra och efterlängtat. Gängkriminaliteten har helt förändrat förutsättningarna för vårdverksamheterna.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tar sig an den statliga barn- och ungdomsvårdens stora problem. Det är bra och efterlängtat. Gängkriminaliteten har helt förändrat förutsättningarna för vårdverksamheterna.

Foto: Mickan Palmqvist/TT

Krönika2024-02-07 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Senast i april 2025 ska utredaren komma med förslag om vad staten bör göra istället för det man gör nu. Åklagaren Lise Tamm har fått uppdraget som utredare. Det är ett bra val. Lise Tamm vet vad det handlar om. Det är verksamheten vid SiS särskilda ungdomshem i allmänhet och på institutionerna för sluten ungdomsvård i synnerhet som hon ska ta sig an. Vilket är ett uppdrag som de allra flesta - inklusive SiS generaldirektör Elisabet Åsbjörnsson Hollmark - hälsar med stor tillfredsställelse. 

Den statliga barn- och ungdomsvården har mycket stora problem. Statens ungdomsvård har - likt många andra vitala verksamheter i det social- och kriminalpolitiska gränssnittet - inte förmått att matcha Sveriges snabba omvandling från att vara ett av världens mest trygga och tillitsfulla länder till en position där vi är i Europatopp när det gäller dödligt skjutvapenvåld och ett eldorado för sprängningar och sexualbrottslingar. 

Lagarna som styr SiS barn- och ungdomsverksamhet är i många fall otidsenliga. Ansvaret för de stora problem som finns på SiS institutioner vilar tungt på den förnekelsekultur som under många år härskade inom vår social- och kriminalpolitik. De särskilda ungdomshemmen i allmänhet och i synnerhet institutionerna för de unga gängkriminella mördare och våldtäktsmän som döms till sluten ungdomsvård har haft och har helt orimliga arbetsvillkor. 

Mördare med stort våldskapital har tagits om hand utifrån ett regelverk som skapats för omhändertagna ungdomar med helt andra problembilder. Personalen på flera utav SiS-hemmen har trots den väldiga legala uppförsbacken gjort enastående insatser för att med relationens kraft dra undan barn och ungdomar från en yrkeskriminell framtid. Jag har ungefär15 års erfarenhet av behandingsinriktat medlevarskap med ungdomar som befunnit sig i drog- och kriminalitetsrelaterat utanförskap till "Svensson-livet." Jag vet hur svårt det kan vara att få en ung människa att våga bryta sin utanförskapsbana för att istället chansa på att ta en plats i det vanliga samhället. 

Jag arbetade i en privat- och folkrörelseinriktad verksamhet vars resultatgivande kärna var en kombination av ett tydligt socialt ledarskap om rätt och fel och ideella krafters uthållighet. Vi hade få mördare och sprängare i våra vardagsrum. Så nu är det tuffare och svårare. Men det går. Jag hoppas att Lise Tamm inte blundar för vare sig problemen eller möjligheterna.

Lise Tamm har en lång erfarenhet som svensk och internationell åklagare. Hon har den rätta blicken för vad som krävs för att få stopp på kriminella livsval och banor.
Lise Tamm har en lång erfarenhet som svensk och internationell åklagare. Hon har den rätta blicken för vad som krävs för att få stopp på kriminella livsval och banor.