Folk måste ha tid och råd att flytta in i de nya husen

Bostadsbyggandet bromsar nu in kraftigt. Vilket inte är så konstigt. Ledtiderna är långa på byggmarknaderna.

Krönika 26 mars 2023 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Beslut om byggande tas ofta något eller några år innan bygget verkligen kommer igång. Vilket leder till att det byggs lite för mycket på slutet av en byggboom och att det byggs lite för litet i början av en byggboom. Det är nog inte så mycket att göra åt den saken.  Under den långa perioden av noll/minus-ränta har tillgången på investeringsvilligt kapital med modesta avkastningsförväntningar varit mycket högt. Nu är räntorna på väg upp medan inflationen trycker på från andra hållet. Det tycks för stunden vara slut på den långa eran av billiga pengar i byggbranschen. 

Det säger i vart fall Lennart Weiss som är kommersiell direktör på Veidekke; ett stort bygg- och anläggningsföretag. Han intervjuades nyligen i Dagens Nyheter. Weiss har ett långt förflutet inom både socialdemokratin och byggsektorn. Han och Veidekke har intagit en ledande roll i kampen mot fusk och kriminalitet i bygg- och fastighetsbranschen. Lennart Weiss är även en tydlig och uthålligt enveten kritiker av statens njugga attityder till det ägda boendet. Enligt Weiss, och flera andra, innebär Finansinspektionens och Riksbankens hårda inställning till låntagare som vill in på bostadsmarknaden att människor helt i onödan stoppas från att kunna köpa sin första bostad på rimliga villkor. 

"Om det är en risk att hushållen tar ansvar för finansieringen, om det är en risk att de kommersiella fastighetsbolagen gör det, om det är en risk att bankerna lånar ut så mycket pengar till bostäder – vem ska då finansiera dem?, säger Lennart Weiss till DN. 

Innan bostadsfinansieringen mer eller mindre privatiserades till hushåll, banker och byggare så var staten den stora finansiären. Efter det stora miljonprogrammet - som tog en hel del pensionskapital i besittning - minskade statens intresse av att lägga hundratals miljarder på bostäder. Steg för steg överfördes istället ansvaret på de privata aktörerna. Lennart Weiss högst rimliga kritik mot staten är att man samtidigt som man drar sig undan som finansiär så försvårar man för hushållen, bankerna och byggarna att arbeta rationellt. Hårda amorteringskrav och låneregimer omöjliggör för även välavlönade hushåll att skuldsätta sig för att köpa en bostad. Vilket gör det kraftiga fallet för bostadsbyggandet ännu värre. Men som sagt; när det byggts väldigt mycket under en period så slår bromsen till. Vilket i det längre loppet är ganska sunt. Folk måste ju ha tid och råd att ta alla nya hus i besittning. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa