Fara å färde när gränser stängs och tullar höjs

Tre ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin varnar på DN Debatt (13 februari) för en tilltagande inåtvändhet på världens tre stora marknader.


Statsminister Ulf Kristersson är nu ordförande i EU. Ingenjörsvetenskapsakademin uppmanar honom att göra vad han kan för att stå upp för frihandel och rörlighet. Det är en klok uppmaning.

Statsminister Ulf Kristersson är nu ordförande i EU. Ingenjörsvetenskapsakademin uppmanar honom att göra vad han kan för att stå upp för frihandel och rörlighet. Det är en klok uppmaning.

Foto: Christine Olsson/TT

Krönika2023-02-14 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Protektionismen, att med höga tullar mot omvärlden och höga subventioner till den egna industrin, drivs på av kommunistpartiet i Kina och av president Joe Biden i USA. Ingenjörerna på DN Debatt ser nu hur EU traskar på i samma riktning. De ser stora risker den framväxande politiken: "Erfarenhet visar att ett stöd för vissa branscher kommer att missgynna andra. Exempelvis kan subventionerade företag rekrytera arbetskraft till högre lön än andra icke-dopade företag. (--) Omfattande offentliga stöd kommer att få styrelser och ledningar att fokusera på hur subventioner kan erhållas i högre grad än på kundernas behov. Det kan försämra förmågan att förstå vad det är som skapar verkligt kundvärde."

Det är kloka ord som berör det mesta i vår tillvaro. I grunden gäller förstås att alltid akta sig för de extrema positionerna. Sovjetväldet kollapsade eftersom staten trodde sig om att kunna styra industriproduktionen genom politiska beslut och subventioner. Det "verkliga kundvärdet" blev allt lägre. Å andra sidan kan ju politiken inte sitta med armarna i kors och låta det bli som blir med den egna staten och dess medborgare. Det behövs till exempel ett ansvar för samhällets civila beredskap. Det behövs ekonomisk politik och lagstiftning som gör det gynnsamt att driva företag, att forska och utveckla och att anställa medarbetare. Det kan från och till behövas statsstöd för att i tillfälliga krislägen undvika nedläggning och konkurser av annars väl fungerande verksamheter. Men som sagt; undvik såväl kommunism som låt-gå-kapitalism.

Inom EU planeras nu för "uppluckrade statsstödsregler". Avsikten är enligt EU-kommissionen att "temporärt" möta de kinesiska och amerikanska hoten mot europeisk industri med egna hot mot Kina och USA. Ingenjörerna på DN Debatt avråder bestämt från en sådan politik. De uppmanar den svenske statsministern Ulf Kristersson som just nu är ordförande i EU att göra vad han kan för att bromsa utvecklingen. EU: s fria inre marknad är i längden vårt främsta konkurrensmedel.

De finns många skäl att stå upp för frihandel och rörlighet över gränser. När inåtvändhet och protektionism blir radikalt och populärt är det fara å färde. Vilket Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina blodigt påvisar. Att så tragiskt många människor omkom i jordbävningen i Turkiet i förra veckan antas delvis bero på inhemsk korruption på den turkiska byggmarknaden. Inåtvändhet och överdriven naionalism är kort sagt mycket dålig politik.