Invandring: Nyckeln till EU:s ekonomiska tillväxt?

I valet till EU-parlamentet gick nationalistiska partier fram i många medlemsländer. Partier med budskap likt Sverigedemokraternas slogan: ”Mitt Europa bygger murar”.

"Europa riskerar att hamna i samma dilemma som Japan och Kina med allt färre i yrkesverksam ålder och därmed stagnerande ekonomier. Det finns två vägar för att förhindra att EU går samma väg, fler barn eller invandring", skriver Anders Jonsson.

"Europa riskerar att hamna i samma dilemma som Japan och Kina med allt färre i yrkesverksam ålder och därmed stagnerande ekonomier. Det finns två vägar för att förhindra att EU går samma väg, fler barn eller invandring", skriver Anders Jonsson.

Foto: Robert Nyholm/TT

Krönika2024-06-11 12:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I valet till EU-parlamentet gick nationalistiska partier fram i många medlemsländer. Partier med budskap likt Sverigedemokraternas slogan: ”Mitt Europa bygger murar”.

Jimmie Åkesson slog i valrörelsen fast att Europa är fullt. EU ska enligt Åkesson ha en så ogenomtränglig yttre gräns att inga flyktingar kan ta sig in. Även Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé förklarade att ”EU behöver nollvision för ekonomisk migration”.
Så kan man naturligtvis resonera med tanke på de stora flyktingströmmar som kommit på senare år. Det behövs tid för att integrera och assimilera de som kommit innan man tar emot många nya flyktingar. Inte minst Sverige kan hävda det med tanke på hur stor andel Sverige tog emot under den stora flyktingvågen. 
Men på lite längre sikt kan det visa sig förödande för EU att stänga gränsen. Befolkningen i Europa åldras och det föds få barn. Födelsetalet inom EU ligger på 1,46 barn per kvinna. För att befolkningen ska vara lika stor som idag borde nativiteten ligga på 2,1 barn per kvinna. 
Europa riskerar att hamna i samma dilemma som Japan och Kina med allt färre i yrkesverksam ålder och därmed stagnerande ekonomier. 
Det finns två vägar för att förhindra att EU går samma väg, fler barn eller invandring:
För att få fart på barnafödandet krävs ekonomiska incitament typ den svenska föräldraförsäkringen och utbyggd barnomsorg. Mycket lite pekar mot att länderna i Syd- och Centraleuropa kommer att lyckas med den vägen. De som har försökt har inte fått ökat barnafödande för det.
Då återstår att öppna EU gränsen för en reglerad arbetskraftsinvandring. Människor som söker sig till Europa för att arbeta och som lever efter respektive lands lagar och kan försörja sig själv borde välkomnas. I det långa loppet tjänar EU:s medlemsländer på det. 
Det är bara att titta tillbaka på Sveriges utveckling under rekordåren på 1960-talet. Den skulle inte ha varit möjlig utan arbetskraftsinvandringen från södra Europa.
Då kom det människor med en annan kulturell bakgrund och med andra värderingar. Det gick alldeles utmärkt och sydeuropéerna assimilerades in i det svenska samhället.
EU kommer att behöva något liknande om medlemsländernas ekonomier ska fortsätta att växa. Europa måste i det långa loppet fyllas på med flyktingar eller arbetskraftsinvandrare som assimileras för att inte befolkningen ska minska.
För att det ska vara möjligt kan man inte sätta upp murar och som omöjliggör invandring.