Ett rejält samhälle byggs med el, metall och samarbete

Romina Pourmokhtari är miljö- och klimatminister i Kristerssons regering. Hon har gjort känt att "den här regeringen tänker driva en annan klimatpolitik än den tidigare."

Krönika 13 november 2022 15:00
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

För detta brott mot det korrekta klimatpratat har hon dragit på sig en skur av kritik från till exempel "fina" kultur- och ledarsidor. "Hundbajs i presentpapper" är kulturchefen Karin Petterssons omdöme i Aftonbladet (12 november) medan DN: s ledarchef Amanda Sokolnicki anklagar Pourmokhtari för att "slakta klimatpolitiken och offra företagen." (12 november) Ungefär samma verserade tongångar hörs från MP/V/C, från många av landets klimatredaktioner och delar av det politiknära näringslivet. Den unga Romina Pourmokhtari har kort sagt ropat okvädningsord i en åsiktskorridor. Jag hoppas att hon står pall och att hon får stöd och skydd av sin statsminister. 

Jag utesluter inte alls att det finns sådant som bör omprövas i regeringens klimatpolitik. Men i det stora hela är det inget tvivel om att Romina Pourmokhtari har rätt. Ska vi få ner utsläppen samtidigt som tillväxt och arbetsplatser förmeras så behövs en annan politik. Vi behöver komma bort från duttandet med bidrag och bonusar och befrias från ideologiska vanföreställningar om sådant som bilar, uran och vind. Vi behöver en klimatpolitik av klassisk socialdemokratisk modell/folkhemshögermodell där de stora och tunga strukturerna ställs om så att folk och företag vet vad som gäller och kan vara trygga med att de ansvariga tar hand om det allmänna på ett stabilt sätt. 

Sveriges utsläpp står och stampar, det visar Naturvårdsverkets officiella statistik. De minskningar som skett sedan jämförelseåret 1990 beror enligt myndigheten främst på strukturåtgärder: Storskalig fjärrvärme in och storskaligt oljeeldande ut.

Naturvårdsverket erinrar också om att flera åtgärder som har påverkat utsläppen i Sverige infördes redan före år 1990. Verket nämner bland annat en "historisk utbyggnad av koldioxidfri elproduktion (vattenkraft och kärnkraft samt på senare år biokraft och vindkraft) samt minskad deponering av avfall." Det är dit vi behöver komma tillbaka om utsläppen ska minska och hjulen ska rulla. Uppgiften nu är elektrifiering av industri och transporter. Här behövs tillgänglig och prisvärd el, här behövs laddstolpar och här behövs metaller för batterier. Här behövs också vilket Jacob Wallenberg underströk i Ekots Lördagsintervju (12 november) "en blocköverskridande politisk uppgörelse om energin" om näringslivet ska våga investera i bland annat kärnkraft. Så är det. Socialdemokraterna behöver hitta tillbaka till det rejäla samhällsbygget på folklig grund.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa