Ett grundskott mot den svenska invandringspolitiken

Gaza är sedan länge ett orosområde varifrån många gärna flyr. Till exempel för att få asyl i Sverige. Om man då - mot statens avrådan - återvänder till Gaza så torde det individuella ansvaret för att ta sig därifrån vara större än det statliga.
Gaza är sedan länge ett orosområde varifrån många gärna flyr. Till exempel för att få asyl i Sverige. Om man då - mot statens avrådan - återvänder till Gaza så torde det individuella ansvaret för att ta sig därifrån vara större än det statliga.

Hanne Kjöller är fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Hon har en lång bakgrund som journalist, opinionsskribent, författare och sjuksköterska.

Krönika 19 november 2023 06:16
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

 Framförallt har hon en talang för att nosa sig fram till politiska och kulturella getingbon där hon gärna sticker in både händer och huvud för att röra om bland fördomar, känsligheter och tabun. Det är uppfriskande. Till skillnad mot folk ute på vänster- och högerflyglarna som ägnar sig åt liknande aktiviteter så följer inte Kjöller en ideologisk agenda där det bara slås mot vissa förutbestämda och politiskt behagliga mål. 

Med Hanne Kjöller kan man aldrig vara lugn. Ett, tu tre så får man själv och ens fördomar en smäll av den Kjöllerska nagelfaringen. Sådant kan givetvis vara irriterande. Men framförallt uppfriskande och utvecklande.

Tidigare i veckan tog sig Hanne Kjöller an frågan "vem är svensk"? Hon ställde frågan till Utrikesdepartementet som svarade att enligt det konsulära regelverket får till svar att svensk betyder "svenska medborgare och personer med ”uppehållsrätt i Sverige”. Alltså dels svenska medborgare – oavsett var de bor och hur länge de gjort det. Dels flyktingar och statslösa som är bosatta i Sverige."

Hon ställer frågan mot bakgrund av att det plötsligt dykt upp ett stort antal svenskar som bor och lever inne i Gaza som sedan snart tjugo år sedan styrs av terrororganisationen Hamas. Och som nu när Israel försvarar sig militärt mot Hamas genom att angripa terrorgruppen inne i Gaza räcker upp handen och på arabiska och engelska begär att svenska skattebetalare ska hjälpa dem hem till Sverige.

Till saken hör att det svenska Utrikesdepartementet under ungefär ett decennium har avrått svenskar från att resa till Gaza där riskerna för krig och våld är mycket stora. Jag tror vi kan utgår från att det är ytterst få svensksvenskar som har bosatt sig i Gaza de senaste åren. De ungefär 500 svenskar som uppges bo i Gaza utgörs därför sannolikt och i huvudsak av personer som fått uppehållsrätt i Sverige därför att de ses som flyktingar/har flyktingliknande skäl att beviljas asyl i Sverige. Att de senare återvänder - inte sällan med sina barn - till just de områden som de beviljats asyl i Sverige för att kunna slippa undan; det är förstås ett riktigt grundskott mot den svenska invandringspolitiken. Här behövs reformer. Och Hanne Kjöller är nog långtifrån ensam om att tycka att det är "orimligt" att förvänta sig att staten Omedelbart ska flyga hem svenskar som frivilligt bosatt sig på platser som staten avrått från att ens besöka. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa