En väljarbas som vill ha lön och ordning för mödan

En läsare skickade mig siffrorna från riksdagsvalet i lilla valkretsen Visby innerstad. Det handlar inte om så många väljare men tendensen är övertydlig.

Krönika 1 november 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I valet 2014 hade Socialdemokraterna 16 procent medan Moderaterna fick 31 procent av väljarna. I valet 2022 hade S och M bytt plats. Nu har Socialdemokraterna 31 procent och Moderaterna får nöja sig med 17 procent av rösterna i Visby innerstad.  

Mejlet med Visbysiffrorna kom någon dag innan Dagens Nyheter publicerade ett reportage som tog ett lite större grepp på förändringarna i den socialdemokratiska valmanskåren. (30 oktober)  DN går så långt som att hävda att reportaget handlar om "Från folkhem och till medveten elit - så bytte S väljarbas."  Vilket givetvis är hårddraget. Enligt SVT: s Vallokalundersökningar står sig Socialdemokraterna starkt i arbetar- och tjänstemannaleden. S är klart största parti inom såväl arbetarväljarna i stort som hos de LO-anslutna väljarna. Om Moderaterna och Sverigedemokraterna lägger samman sina arbetar- och tjänstemannaröster så är de förvisso större än Socialdemokraterna. Och S är klart störst inom akademikerfacket Saco. Så visst pågår förändringar av den socialdemokratiska - och andra partiers - väljarbaser. Men något totalt väljarutbyte handlar det verkligen inte om. 

Anne Ramberg var tidigare generalsekreterare i Advokatsamfundet och är en profilerad person i den offentliga debatten. Hon intervjuas i DN-reportaget i rollen av boende i en av de övre medelklassvalkretsar i Stockholms innerstad där S gjorde ett bra val. Ramberg anför att storstadsväljarnas "högre utbildning" gör dem mer "principfasta" och därför inte "sopar saker under mattan." En av de saker som hon och de högre utbildade tycker sig se är en "lätt fascistisk ansats" i den nya regeringens politik. Anne Ramberg är givetvis fri att se vilka ansatser hon vill. Att knyta det "principfasta" klarseendet till högre utbildning är emellertid mer elitistiskt än medvetet.Och onödigt polariserande.

Vurmandet för totalitära läror som nazism, fascism och kommunism har framförallt varit starkt i högt utbildade samhällskretsar. Historiskt är det arbetarna som tagit fighterna med kommunister och nazister. Och det gäller fortfarande. Att förväxla stram invandringspolitik med fascism och att skuldbelägga arbetarna för det upplevda problemet är kort sagt mer obildat än utbildat. 

Väljarna i Visby innerstad utgör inget hot för Socialdemokraterna. Däremot växer möjligheterna för Magdalena Andersson och S att steg för steg bygga bredare väljarbaser av människor som arbetar och som vill ha lön och ordning för mödan. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa