En socialdemokrati som det går att lita på

Häromdagen hade jag nöjet att träffa Anna Ekström som har uppdraget som utbildningsminister i Stefan Löfvens andra regering.

Krönika 8 oktober 2020 06:14
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

 Efter lite om och med hade vi lyckats få till en tid där hon kunde medverka i podden "Widar Möter". (Podden finns att lyssna på där poddar finns.)

När hon reste sig och gick från bordet där vi suttit och genomfört en intervju sa hon att "det här var första gången sedan jag blev statsråd som någon från media ställt en ideologisk fråga till mig."

Som utbildningsminister får hon naturligtvis ofta frågor som renderar ideologiskt grundade svar från henne. Det jag i all enkelhet bidrog med var en fråga som inte handlade om skolan utan om hennes bedömning av socialdemokratins utveckling och möjliga/tänkvärda/önskvärda samarbetsmönster här framöver. Min fråga kom i form av ett påstående: "Socialdemokratin var ju förr i tiden en egen ”konstart” som oftast med framgång regerade själv och skötte landet med vad som krävdes. Nu är läget ett annat och S kan i mina ögon sägas ha valt väg och lutar sig mer åt det liberala och vänstra hållet för att få till ett regeringsblock. Håller du med om den verklighetsbeskrivningen?"

Anna Ekström visste att en fråga av det slaget skulle komma upp under intervjun. Det märktes att hon hade tänkt mycket på hur hon skulle svara. "Det ankommer väl egentligen på andra att svara på sådana frågor", sa hon inledningsvis innan hon utvecklade sina egna tankar om vad det är som pågår mellan partierna i Januariavtalet och om de möjliga konsekvenserna av samarbetet mellan S och den "borgerliga mitten". 

Anna Ekström är en mycket erfaren och särdeles bildad och trevlig person. Hon är jurist och har jobbat som planeringschef åt Persson och som statsekreterare hos Sahlin.  Hon har varit ordförande i Saco i nästan tio år och generaldirektör på Skolverket.

Det vore ju illa om statsrådsuppdrag liksom skulle ha en förminskande påverkan på de människor som utses; bara för att en person utses till statsråd med ansvar för t ex skolfrågor så ställs det bara frågor om skolan till denna person. Det vore ju ett enormt slöseri med kompetens och erfarenhet att ha det på det viset. Anna Ekström kan jättemycket om skola och utbildning. Men hon har också kunskaper och tankar om mycket annat. Därför frågade jag om annat. Och därför svarade hon om annat: Hon såg inget "block" framför sig men hon önskade att den "anständiga borgerligheten" ska ha en socialdemokrati att samverka med och att kunna lita på i respektfulla samarbeten. 

Ämnen du kan följa