En skola är en plats där lärarna bestämmer

En kväll här i veckan satt jag och förberedde ett anförande som jag ska hålla på ett möte. Jag är ombedd att tala på temat "Svensk skola i en ny tid". Jag hängde upp mig på det här med "ny tid".

En klassisk bild från ett klassrum. Läraren leder en lektion, eleverna är närvarande och det är ordning och reda i rummet.

En klassisk bild från ett klassrum. Läraren leder en lektion, eleverna är närvarande och det är ordning och reda i rummet.

Foto: Dan Hansson/TT

Krönika2023-04-27 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visst, alla tider är ju nya på sitt sätt. Men det betyder ju inte att vi är som löv i vinden i den nya tiden. Har man som skolan varit med ett tag så vet man att tider kommer och går men att grunderna består. I skolan finns lärare och elever. Så har det varit sedan urminnes tider och så kommer det att förbli. 

Tiderna utanför skolan har ju förändrats väldigt mycket under de tusentals år som skolan har verkat. Under en lång period var eleverna väldigt få och privilegierade, ett tag var läroplanen ensidigt religiös och länge var det bara pojkar som gick i skolan. Och i många länder är skolan fortfarande på de visen. Här i Sverige har vi skolplikt för den grundläggande skolan. Men alldeles oavsett tiderna som kommer och går så består skolans fundament: Lärare och elever. Det gäller att ha en klar blick på detta fundament. 

Lärarna är där för att lära ut kunskaper och färdigheter som de anser är viktiga för eleverna att tillägna sig för att lyckas i livet. Eleverna är där för att lära sig det som lärarna anser att de behöver kunna för att klara sig bra i livet. Visst har tiderna skiftat när det gäller relationerna mellan elever och lärare och när det gäller pedagogiska hjälpmedel och böcker och pennor och datorer, katedrar, arkitektur, läroplaner och allt sådant. Så är det. Men allt det där är sådant som kommer och går. 

Kärnan i skolan är att mötet mellan lärare och elev ska ge eleven kunskaper och färdigheter som hon/han behöver för att lyckas i livet. Det är där vi bör ha vårt fokus. Varje skola har sin del av en skola för alla att ta ansvar för. Man har dom elever man har. Det klart det är skillnad på att ha skola för några adliga prinsar eller för vartenda barn som finns. Men det duger inte att privatisera ansvaret för skolresultaten till eleverna och deras sammansättning. Det duger heller inte att älta driftsformer, finansiering och sådant för att förklara skolresultaten.

Grunden är att det är lärarna som bestämmer i skolan. Annars är det faktiskt ingen skola. Det gäller i alla tider. Och i alla tider då andra än lärarna har bestämt i skolan så har det gått utför med skolan. Så låt oss glädjas över att ännu få vara en del av de ständigt nya tiderna som väller fram. Och låt oss samtidigt stå fast vid övertygelsen att en skola är en skola därför att det är en plats där lärare lär ut livsnyttiga kunskaper och färdigheter till elever.