Elkraft med samhällsnyttig spänning

Holmen har ansökt hos Länsstyrelsen om att få bygga tre vindkraftparker i Skybygget, Klintaberget och Högsjön på egen mark i Norrköpings och Finspångs kommuner.

Krönika 24 september 2020 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Holmen agerar helt begripligt och sunt och verkar därmed i sin huvudägares Fredrik Lundbergs anda. Ett framgångsrikt ledmotiv för Lundbergsföretagen är sedan gammalt att "bara investera i branscher och bolag som man begriper sig på"; läser jag i boken "På stadig grund" som gavs ut i samband med Lundbergs 75-årsjubileum 2019.

Att säkra tillgången på elkraft till pappersbruket och sågverket i Norrköping är inte bara högst begripligt utan också en helt grundläggande förutsättning för att bedriva en sunt lönsam industriverksamhet. Samhällsnyttan är dock större än så. De 1, 9 Terawattimmar som Holmen vill producera utgör drygt 25 procent av länets elanvändning 2018.

I och med att ansökan lämnades in till Länsstyrelsen så inleds ett stort och brett samrådsförfarande mellan Holmen, Finspångs och Norrköpings kommuner och alla som i övrigt berörs av vindkraftsansökan - intresseägare i form av bland annat boende och verksamma föreningar.

Tillgången på elektricitet till vettiga priser i hela landet är en sak som bör betraktas som en statlig kärnuppgift. Inte på så sätt att staten nödvändigtvis måste äga och driva all elproduktion och distribution. Men det finns ett stort behov av ett stabilt regelverk där samhällsnyttan av (numera) fossilfri elkraft har förtur framför andra intressen i samhället. 

Utan att förringa tidigare generationers mödor och problem med de reformer som genomfördes så tror jag det är rättvist att säga att det var enklare för tidigare svenska regeringar att hävda samhällsnyttan i frågan om behovet av elkraft. Sverige som industrination och välfärdssamhälle behövde mer el. Regeringen kunde - i samarbete med AB Asea Atom - för att sammanfatta ett utdraget projektarbete - bestämma att tolv kärnkraftsreaktorer skulle byggas och användas för att säkra samhällsnyttig elkraft.

Idag förefaller det som om samhällsnyttan inte har någon riktigt stark företrädare. Energimyndighetens statliga muskler verkar ta slut vid rapportskrivande påminnelser om att "minst 60 Terawattimmar ny vindkraftsel" kommer att behövas om de svenska målen om förnybar energi till 2014 ska uppnås. Kärnkraftsel avvecklas av kommersiella skäl. Alla som hittills velat bygga vindkraftsel i Norrköping har fått nej. Södra Sverige har elhunger. Alla vill ha elbil. Kraftnätbyggen överklagas i parti och minut. Ingen har styråran. 

 


Ämnen du kan följa
Holmen vindkraft

Efter KD:s besked – så långt har andra partier kommit

Efter KD:s besked – så långt har andra partier kommit
Läs mer!

Förväntade placeringar för SD och L: "Visste det"

Förväntade placeringar för SD och L: "Visste det"

Svedahl optimistisk inför valet: "Liberalerna klättrar"

Svedahl optimistisk inför valet: "Liberalerna klättrar"

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Debatt: Det duger inte att hoppas på det bästa för elen

Det duger inte att hoppas på det bästa för elen

Debatt: Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan
Visa fler