Elen och skolan behöver statligt garanterad baskraft

På fredagsmorgonen deltog jag på ett kort möte med S valanalysgrupp. De sammanfattade sina slutsatser och rekommendationer för oss inbjudna skribenter.

Muharrem Demirok vill att Centerpartiet ska bli ett skolparti. Menar han allvar så är det en god ansats från hans sida.

Muharrem Demirok vill att Centerpartiet ska bli ett skolparti. Menar han allvar så är det en god ansats från hans sida.

Foto: Albin Wiman

Krönika2023-02-04 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Innehållet var intressant och förtjänar att diskuteras öppet och brett. På fredagsförmiddagen satt jag även i salen i Helsingborg när centerpartiets nye partiledare Muharrem Demirok höll ett slags linjetal där han pekade ut några viktiga sakfrågor där han vill att Centerpartiet ska bli bättre och mer attraktivt för fler väljare. Att förändra och förbättra skolsystemet är ett av Demiroks prioriterade områden. 

En av punkterna i S valanalys är att partiet behöver bli bättre på att "vårda systemen." Det exempel som nämndes var energisystemet. Det duger inte att hänvisa till "marknaden" utan det behövs politiskt ansvar för att systemet fungerar på ett för medborgarna och samhället rimligt och effektivt sätt. När jag lyssnade på Muharrem Demiroks ambition att få till en skola som är "lika bra i hela landet" och som ger "mer betalt åt de huvudmän som tar mer ansvar" så slogs jag av likheterna mellan energi- och skolsystemen. Båda är i stort behov av omvårdnad och renovering. Staten behöver ta ett omtag och mer tydligt och bestämt ta ansvar för "baskraften" i de respektive systemen. 

När det gäller energisystemet uppfattar jag det som att Kristerssons regering vill försöka få till en ordning där staten tar ett ekonomiskt ansvar för att det ska finnas tillräckligt med just baskraft i hela systemet och i hela landet. En viktig byggsten är att driva en reformagenda för att få mer kärnkraft i drift i framförallt södra Sverige. Då krävs långsiktiga och stabila strukturer där inte stora prisvariationer gör investeringar i fossilfria kraftverk alltför riskabla. Det är statens roll att skapa och upprätthålla ett sådant system. 

En skola som ska vara lika bra i hela landet behöver en helt annan struktur än vad vi har idag. Det är tacknämligt om Centerpartiet vill ta rollen som pådrivare och inspiratör för en sådan utveckling. Lika lite som energisystemet kan göras beroende av vind, sol och marknadspriser på el så kan skolsystemet göras beroende av tur med duktiga kommunala och privata huvudmän. Det behövs ett stabilt och välfinansierat system för att garantera en baskvalitet i varje offentligt finansierad skola. 

Flera av de stora samhällssystemen i Sverige är i stort behov av vård och renovering. Menar Socialdemokraterna och Centern allvar så är det därför goda nyheter.