Elektricitet passar sällsynt illa för symbolpolitik

Anna Borg är vd i det statliga energibolaget Vattenfall. Lördagen den 4 december publicerade hon sig på DN Debatt med en mycket skarp artikel om behovet av elektrisk effekt i Sverige.

Krönika 7 december 2021 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vattenfall har politiska ägare vilket naturligtvis avspeglar sig i vad bolaget gör och säger. Från början av oktober 2014 och fram till slutet av november 2021 har Miljöpartiet, trots sin litenhet, varit en tongivande del av Vattenfalls politiska ägarkrets. Vilket bland annat har inneburit att Vattenfalls kärnkraftsreaktorer 1 och 2 vid Ringhals i Halland har avvecklats i förtid. Samma öde har rönt reaktorerna 1 och 2 i Oskarshamn. 

Magdalena Andersson höll sitt installationstal som nyvald partiledare för Socialdemokraterna på partikongressen i Göteborg den 5 november. Det var ett starkt och viljeinriktat tal. På en punkt var talet dock förvånande. Partiledaren och den blivande statsministern tog kategoriskt avstånd från ny kärnkraft: "Självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte med ny kärnkraft. För den är för dyr. Ännu högre elpriser, någon?"

De nu mycket höga elpriserna -framförallt i södra Sverige - har många och sammansatta orsaker. Men för stor tillgång på kärnkraftsproducerad el är högst osannolikt en av förklaringarna. Dagens Nyheter har en grupp medarbetare som arbetar under rubriken "Fakta i frågan." Måndagen 6 december publicerades följande fakta i frågan om varför elpriserna är så höga: "Avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna i Halland, låga nivåer i vattenmagasinen i Norden, höga energipriser i utlandet och flaskhalsar i stamnätet." 

Vattenfalls vd uppmanar i sin artikel svenskarna att acceptera en kraftig utbyggnad av vindkraft till land och havs. När behovet av el fördubblas är det omöjligt att bygga ut elproduktionen utan "att det märks", skriver Anna Borg. Så är det förstås. Hon uttrycker sig emellertid inte lika kategoriskt som Magdalena Andersson. Enligt Anna Borg är ny kärnkraft "osannolik under de närmaste 10–15 åren." och hon markerar samtidigt att det är viktigt "att inte stänga några dörrar. Förtydliga och utveckla regelverk för att möjliggöra för flexibilitet, fossilfri vätgas och små modulära kärnkraftsreaktorer."

Politiken i form av Magdalena Andersson och den socialdemokratiska minoritetsregeringen bör ta Anna Borgs uppmaning på allvar. I riksdagen finns en stabil majoritet för att ta itu med alla problemområden i den svenska elproduktionen för att på så sätt också säkra den nödvändiga klimatomställningen. Elektricitet passar sällsynt illa för symbolpolitik.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Boende oroas över nära 300 meter höga vindkraftverk: "Som Eiffeltornet" – men deras motförslag ratas: "Omöjligt att genomföra"

 Boende oroas över nära 300 meter höga vindkraftverk: "Som Eiffeltornet" – men deras motförslag ratas: "Omöjligt att genomföra"

Widar Andersson: Frågor om elproduktion behöver svar från verkligheten

Profilbild

Nästa steg för solcellparken – "Är positivt inställda"

Nästa steg för solcellparken – "Är positivt inställda"

Debatt: Är vindkraften ett tidsbundet kollektivt vansinne?

Är vindkraften ett tidsbundet kollektivt vansinne?

Debatt: Varje region och kommun har ett ansvar att bära

Varje region och kommun har ett ansvar att bära
Visa fler