Det tassande samhället exploderar mitt i våra ansikten

Explosionen i Fullerö i Storvreta tog en ung kvinnas liv. Tassandet runt våra samhällsproblem riskerar att smälla oss alla i ansiktet hårt och brutalt. Tiden att blunda för eländet har tagit slut.
Explosionen i Fullerö i Storvreta tog en ung kvinnas liv. Tassandet runt våra samhällsproblem riskerar att smälla oss alla i ansiktet hårt och brutalt. Tiden att blunda för eländet har tagit slut.

Revisorerna i Göteborgs stad har granskat hur utbildnings- och socialnämnderna i staden utför sina uppgifter när det gäller att upptäcka och åtgärda hedersrelaterat våld och förtryck i sina verksamheter.

Krönika 29 september 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jag har läst revisorernas rapport med stort intresse. Vad kommunerna gör och inte gör har mycket stor betydelse för hur Sverige ska kunna försvara vår öppna, toleranta och demokratiska samhällsmodell när den utsätts för tryck från kulturer vars perspektiv på familj och samhälle bygger på klanens rätt att  straffa och förtrycka invånare. Revisorernas sammanfattade bedömning är denna:  

 

"Granskningen visar att nämnderna inte har säkerställt att personalen får den kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck som behövs, vilket vi ser som bekymmersamt. Vi ser också allvarligt på att det framkommer uppgifter i granskningen om att det kan finnas personal som själva upprätthåller hedersnormer. Ansvariga nämnder behöver vidta adekvata åtgärder för att motverka detta."

Revisorerna för resonemang om de svårigheter som medarbetare på inte minst förskolor i invandringstäta stadsdelar och i socialtjänsten har att hantera. Personal på skolor och i socialtjänsten kan dela såväl bostadsområde som klantillhörighet med de föräldrar som har barn på skolan/blir föremål för socialtjänstens intresse. Att ingripa mot hedersrelaterat våld och förtryck är något som i alla väder kräver sin kvinna och man. För den som själv - aktivt eller passivt - är en del av hedersproblemet är uppgiften att ingripa nära nog snudd på omänskligt krävande. 

Det krävs ett mycket medvetet och stödjande ledarskap från chefer och från politiken för att folk som verkar mitt i hedersgeografin ska orka göra sitt jobb fullt ut och anmäla misstänkta hedersbrott. 

Mot den bakgrunden är det extra allvarligt att kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att man inte kommer att ingripa mot invandrare som utan tillstånd att vara i Sverige ändå går på kommunens skolor och/eller tar del av andra välfärdstjänster. Det beslutet skickar en tydlig signal in i den egna organisationen: Lagar och regler är inte viktigt. Att blunda för allvarliga samhällsproblem är ok.

Sverige behöver nu verkligen samla ihop sig på alla nivåer. Ett par decennier av tassande runt problemen i samhället har grundlagt en samhällsutveckling som nu bokstavligen exploderar mitt i ansiktet på oss. Att myndigheter tidigt och effektivt ingriper mot hedersvåld och förtryck är en viktig förebyggande och sunt samhällsbyggande insats. Minst lika samhällsnedbrytande är det när politiker inte står upp för att lag och rätt ska gälla. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa