Det kan behövas en ny taktik för att få fram el

Regeringen presenterade nyligen en "Elektrifieringsstrategi". Den drygt 100 sidor långa skriften är självklart ute i ett angeläget ärende:

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har bjudit in Moderaterna till förhandlingar om tillståndsproblemen. De bör kunna komma överens i viktiga sakfrågor. Det behöver Sverige.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har bjudit in Moderaterna till förhandlingar om tillståndsproblemen. De bör kunna komma överens i viktiga sakfrågor. Det behöver Sverige.

Foto: TT

Krönika2022-02-10 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elektrifieringen av framförallt transporter och industri går för långsamt. Endast lite drygt två decennier återstår till 2045 då Sverige enligt riksdagens beslut ska vara "klimatneutralt." Ett av strategins grundläggande probleminsikter är att: "Hittills under 2000-talet har den faktiska utbyggnaden av transmissionsnätet hamnat på en lägre nivå än den planerade. I genomsnitt har ca 70 procent av utbyggnadsbehovet ett enskilt år realiserats. Orsakerna till detta är många, bl.a. spelar långa tillståndsprocesser en stor roll."  

"Tillståndsprocesser" är ju som bekant ett nyckelord på den svenska samhällsscenen 2022. Staten har inte grepp om den helt centrala uppgiften att väga av motstående intressen på ett rimligt och rationellt sätt. Statens auktoritet när det gäller avvägningar mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga intressen har underminerats av såväl en ökad EU-komplexitet i tidigare mer nationella samhällsfrågor som av statens egen politik. Den stadigt växande floran av statliga myndigheter, avlövningen av länsstyrelsernas kompetens i tillväxtpolitiken och otillräcklig politisk styrning har fått delar av tillståndsgivandet att falla ned i alltmer orationella och utdragna träsk av rättsosäker oförutsägbarhet. 

Den politiska styrningens problem tydliggjordes på ett seminarium som Stockholms Handelskammare genomförde på onsdagen 10 februari. Jag var där. Representanter från stora företag som driver tillståndspliktiga verksamheter som LKAB (gruvor), Fortum (vattenkraft) och Cementa (kolbrytning) redogjorde för hur staten i form av myndigheter och domstolar gav allt mer obestämda riktlinjer för vad som är viktigt och mindre viktigt. Det kommer inte att hålla att ha det på det viset. Om den mycket snabba elektrifieringen av inte minst industri och transporter ska bli verklighet så behöver stora mängder ny el produceras och nya elnät byggas. Vilket betyder att statens huvudfokus bör ligga just på elproduktion och elnät.

I sin elnätsstrategi skriver regeringen om behovet av ett "samhällskontrakt" för att säkra bygget av "framtidens elsystem." Vilket är lätt att säga men svårt att göra. Vindkraften möter mycket starkt motstånd lokalt. Elnätsbyggen likaså. Ska den gröna omställningen av allt från ståltillverkning till tunga transporter bli av så kan regeringen behöva skifta taktik för att få igenom sin strategi.