Det finns några tickande bomber i folkhemmet

Det går inte att komma ifrån att det finns ett slags alarmistisk och uppfostringspolitisk ådra i klimatfrågan.

Krönika 20 maj 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Lag och ordning förstärker sin topplats när Aftonbladet/Demoskop mäter vilka samhällsproblem som väljarna i Sverige tycker är viktigast att göra något åt. 44 procent av de som deltog i undersökningen satte Lag och ordning i topp. Fem i topp utgörs i övrigt av Sjukvård, Försvar, Skola och Klimat/Miljö. Väljarnas rangordning känns tämligen självklar. Att Försvaret "bara" rankas i topp av 24 procent kan tyckas lågt; givet det stora kriget i vår närhet. Men då ska vi komma ihåg - skriver Aftonbladets Lena Mellin i en kommentar - att endast nio procent av oss hade Försvaret som viktigaste samhällsområde när Demoskop ställde samma fråga i början av året. Försvaret har således rusat i uppmärksamhet.

Lena Mellin anser att det är märkligt att Klimat/Miljö endast hamnar på femte plats på uppmärksamhetslistan. Hon skriver: "Klimat/Miljö kommer kanske att placera sig högre på listan efter de senaste dagarnas larmrapporter. Nu tycker förbluffande få att denna överlevnadsfråga är en av de viktigaste i politiken." Jag tror att Lena Mellin borde tänka ett varv till i den frågan. Larmrapporterna står som spön i backen. Alla stora mediehus har klimatredaktioner som återkommande rapporterar om jordens snara undergång och Miljöpartiets språkrör är återkommande upprörda. Det finns ett slags alarmistisk och uppfostringspolitisk ådra i klimatfrågan. Sådant stöter bort. Med all rätt. Klimatproblemet behöver tas itu med på ett betydligt mer balanserat och lösningsinriktat sätt än tidigare. Klimatet behöver bättre politiker, mer fysik och mindre ångestteori. Människor är alls inte ointresserade. Men att den tusende rapporten om jordens undergång möts med gäspningar är alls inte märkligt.

Det är det inre och yttre våldet som dominerar. Nästan sjuttio procent av deltagarna i Aftonbladet/Demoskop har Lag och ordning eller Försvaret i topp. Vilket är helt begripligt; givet förhållanden på marken. Här har det svenska samhället stora problem och utmaningar. Det finns dock anledning att hysa viss optimism både när det gäller det militära försvaret och rättsstaten i stort. För att den optimismen ska kännas mer stabil krävs dock att även nästa regering - likt Magdalena Anderssons- inte värjer sig för omprövningar och förnyelse. Vilket också gäller sjukvården på många platser i landet. Bristen på proffsiga medarbetare, ökande patientosäkerhet och växande regionala skillnader är tickande bomber i folkhemmet. 

 

 


 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa