Det duger inte att säga nej till vindkraft

Ett elpris på över fem kronor kilowattimmen den 20 juni! Hur kunde det bli så här? Vad kan man göra åt det?

Krönika 22 juni 2022 06:00
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Priset på el börjar bli en lika stor snackis som de skenande bostadspriserna i vissa delar av landet. Förslag om att begränsa handeln, om subventioner och skattesänkningar kommer från olika håll. Men vad är det som är möjligt att göra åt grundproblemet, att det allt oftare finns för lite el framförallt i södra Sverige?
Elmarknaden är numera avreglerad och elen handlas under fri konkurrens. Elnäten är hopkopplade och elen kan flöda fritt över nationsgränserna. Priset har inget att göra med vad det kostar att producera elen utan styrs helt av efterfrågan. Det innebär att el från exempelvis gamla, sedan länge avskrivna vattenkraftverk, kan betalas med skyhöga priser. Detta ger elbolagen stora vinster, men blir kännbart för köparna.
Vore det då inte bättre att begränsa elhandeln med andra länder? Sverige producerar på årsbasis fortfarande mer el än vad vi gör av med.
Det är sådana här tankegångar som ligger bakom Vänsterpartiets krav på att det inte ska dras några mer kablar från Sverige söderut.
Problemet är att vi sedan 2019 omfattas EU:s elmarknadsförordning som är bindande lagstiftning i EU:s medlemsstater. Den innebär att Svenska Kraftnät måste lämna minst 70 procent av den el som distribueras i de svenska kraftledningarna till marknaden.
Det betyder i praktiken att Sverige, sedan hänsyn tagits till driftssäkerheten, inte får begränsa överföringen till andra EU-länder. Om vi inte ska bryta oss ur elmarknadsförordningen är vi bundna till att vara en del av den europeiska elmarknaden och den prissättning det innebär.
Ska vi hålla oss inom EU:s regelverk kan vi alltså inte isolera oss. Däremot är det fullt möjligt att hålla nere elpriset i Sverige genom att förbättra överföringen mellan olika delar av landet. Här har Svenska Kraftnät stora försummelser att ta igen, vilket tyvärr tar tid.
 

Produktionen av el måste också öka, framförallt i södra Sverige. Det tar också alldeles för lång tid med det regelverk vi har för att få bygglov. Dessutom måste det till en attitydförändring. Alla vill ha billigare el. Men den ska helst inte produceras hemma hos mig. Det duger inte att säga nej till exempelvis havsbaserad vindkraft om priset per kilowattimme ska hållas nere.
 

Det vore skönt om vi kunde få en seriös debatt i valrörelsen om hur produktionen av el kan öka så fort som möjligt. Om hur planprocessen ska kunna snabbas på. Om vad som måste göras för att kraftnätet skyndsamt ska kunna byggas ut. 
Alla borde kunna enas om den elmarknad vi har nu är orimlig i längden.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa