Den svenska hållningen är rationell för Sverige

Några tyska forskare som jag stöter på i flödet på nätet talar om Sverige som en plats där "rationell och överlagd" politik fortfarande styr.

Krönika 23 april 2020 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Saken är förstås Coronarelaterad; som i stort sett allting annat nuförtiden. Jag har ingen aning om hur pass relevanta forskarna Stefan Homburg och Gérard Krause - som jag först läste om i Svenska Dagbladet - är i Coronasammanhanget. Så är det ju för de flesta av oss; vi är alla utlämnade åt våra egna fördomar och förförståelser och önskningar. 

Jag fastnade framförallt för de här tyska forskarna Homburg och Krause därför att de underhöll och understödde min bild av Sverige som ett "rationellt och överlagt" land. 

Vi säger ofta saker som att "jag kan inte förstå varför han, hon, dom, det eller dessa beter sig på det viset?" Vi kan kort sagt inte förstå allting. Det som är rationellt för en människa/stat behöver nämligen inte vara rationellt för en annan människa/stat. "Sunt förnuft" är ingen global värdering. Sunt förnuft/rationalitet bottnar alltid i lokala företeelser och i lokal historia och sedvänjor. 

Coronapolitiken i till exempel Spanien, Danmark, Italien och i USA kan därför vara lika mycket eller lika litet rationell som vad den svenska linjen är i Sverige. Jag kan för lite för att uttala mig om graderna av rationalitet i andra länder. För Sveriges del tycker jag mig dock se flera tecken på en klassisk rationalitet av det slaget som tidigare bland annat har använts för att hantera varma och kalla krig och efterkrigstidens hårda strukturrationaliseringar i näringslivet med påföljande folkomflyttningar. Arbetar- och företagarförnuft har tämligen osentimentalt hållit i rodret.

Det rationella i den svenska Coronalinjen bygger på insikten om att många gamla och sjuka kommer att avlida av virusrelaterade sjukdomstillstånd; nästan oberoende av vad staten gör eller inte gör. Det staten kan påverka är däremot möjligen hur flödet av svårt sjuka kommer att pressa de begränsade intensivvårdsplatserna i sjukvården. I avvaktan på vaccin har staten hållit samhället öppet för att underlätta för gradvis smittspridning/immunitet i växande delar av befolkningen. Det dagliga döendet har transformerats till torra och dagliga pressträffar med myndigheterna. För att inte framstå som alltför slapp och lealös - och för att bromsa där öppenheten gasar - har staten också stängt ner vissa verksamheter med förbud och rekommendationer. Och snart öppnar världens näringsliv upp så sakta. Och vi kan gå vidare. Och de döda kan begrava sina döda. 

 

 

Läs mer!

Möjlig cybersäkerhetsincident i kommunens IT-miljö

Möjlig cybersäkerhetsincident i kommunens IT-miljö

Präster kan fortsatt vägra viga samkönade par

Präster kan fortsatt vägra viga samkönade par
Visa fler
Ämnen du kan följa