Den kriminella sektorn tar plats på arbetsmarknaden

En kväll tidigare i veckan bjöd LO-facken och Byggnads in till ett möte på Marieborgs folkhögskola i Norrköping.

Krönika 28 april 2023 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ett trettiotal medlemmar från olika fackförbund och några S-politiker deltog på mötet som handlade om det växande och systemhotande problemet med kriminalitet i arbetslivet. Jag var där.

Magdalena Lennmarken är polisinspektör med lång erfarenhet av insatser mot arbetslivskriminalitet i Östergötland. Hon är också samordnare för den myndighetssamverkan som är uppsatt för att kunna agera mer effektivt mot de kriminella företag och nätverk som äter sig in alltmer i det svenska samhället.

Hon manade oss mycket bestämt att glömma allt tal om "fusk och enstaka skurkar" för att istället på allvar ta in hur stor och välorganiserad den kriminella sektorn är runt om i Sverige. Hon visade bilder från tillslag i Norrköping på "fina krogar" och "stora livsmedelskedjor" som gör affärer med den kriminella sektorns illegala personalförsörjare och varuleverantörer. 

Byggbranschen är i särklass mest utsatt för kriminell konkurrens. Men också andra branscher står på kriminell tillväxt: Avfallshantering, restauranger, bilvård, nagelsalonger, orientaliska matbutiker, jord- och skogsföretag, för att nu bara nämna något. 

Mattias Samuelsson är arbetsmarknadsutredare från LO. Kriminaliteten i arbetslivet är en stor fråga för LO. Han varnade för en utveckling där seriösa företag konkurreras ut i upphandlingar där kriminella företag alltid kan lägga det lägsta budet eftersom de inte kommer att betala löner, skatter och sociala förmåner på de nivåer som andra företag gör. Mattias Samuelsson såg också en dyster återkomst för "daglönaren" på den svenska arbetsmarknaden. Stora mängder av människor som lever i ett invandrat skuggsamhälle och som är helt rättslösa. 

Sofia Amloh (S) är riksdagsledamot med en plats i arbetsmarknadsutskottet. Hon talade om de politiska åtgärder som krävs för att reglera arbetskraftsinvandringen, komma till rätta med sekretesslagstiftningen så att till exempel Skatteverket kan tala fritt med Försäkringskassan och Migrationsverket om gemensamma ärenden.

Flera i publiken var erfarna och kunniga efter många års fackligt arbete ute i branscher och arbetsplatser som anfrätts alltmer av kriminalitet. En man i publiken med lång facklig erfarenhet förklarade att det här handlar inte om "några ungdomar i Navestad som säljer hasch; det här är mycket värre än så." Alla tre inledarna höll med. De stora pengarna finns när de kriminella tar sig in stora företag, föreningar, myndigheter, partier. Och dit är vi på väg. LO-facket kan vara den kraft som behövs för att vända på utvecklingen. 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa