Den grundläggande klimatfrågan är om kol och fattigdom

Naturen har givit Sverige mycket begränsade fossila energiråvaror som olja och kol. Det betyder att vatten- och kärnkraft är de stora leverantörerna av välståndets energibehov i Sverige.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, utredaren John Hassler och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke,  samtalade om vad som behöver göras för att klara klimatomställningen och säkra Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, utredaren John Hassler och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, samtalade om vad som behöver göras för att klara klimatomställningen och säkra Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Foto: Svenskt Näringsliv

Krönika2023-12-06 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Andra delar av världen är inte lika lyckligt lottade. FN: s klimattoppmöte pågår i Dubai. Klimatfrågan är trixig minst sagt. Den mänskliga påverkan på klimatet - en varmare planet - beror ju i allt väsentligt på utsläpp från energiproduktion som det snabbt växande antalet människor på jorden bokstavligen behöver för att överleva. 

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke har varit på klimatmötet i Dubai. Väl hemkommen bjöd han in klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och klimatutredaren John Hassler till ett samtal om vad som behöver göras för att "klara klimatomställningen och säkra Sveriges tillväxt och konkurrenskraft." Jag kollade med intresse på sändningen på nätet. (5/12) 

Professor John Hassler har gjort stora insatser för behovet av att anpassa den svenska klimatpolitiken till EU: s nya och vassa politik för att fasa ut fossila bränslen. Det bådar gott. Men uppdraget att underlätta omställningen härhemma - framförallt tillgängliggöra mer fossilfri elektrisk effekt - är helsvenskt. Hassler drog också en lans för Sveriges ansvar att underlätta den globala omställningen. Och där är väl pudelns kärna. 

Nyhetsbyrån TT rapporterar (5/12) att utsläppen från fossila bränslen väntas öka globalt i år. TT refererar till en prognos där det sägs att "I Indien väntas utsläppen öka med 8,2 procent, främst på grund av ökad efterfrågan på energi som möts med kolkraft." Även Kina antas öka sina utsläpp. I EU bedöms däremot utsläppen minska med drygt 7 procent. Likaså minskar utsläppen i USA där kolkraften har tappat i lönsamhet.

När allt kommer till allt är därför den grundläggande klimatfrågan vad världen i stort kan göra för att hjälpa Kina och Indien att komma loss från kolkraften utan att för den sakens skull förvärra fattigdomen för sina innevånare. 

Det känns som om att Romina Pourmokhtari vet vad hon vill. Jan-Olof Jacke manade på henne för ett högre tempo framförallt när det gäller tillståndsprocesser i industrin. John Hassler tryckte på för en mer styrande stat som vågar och vill ägna sig åt industripolitik för en effektiv omställning. Pourmokhtari höll med. Hon vill "undanröja hinder". Ett "hinder" är i mina ögon den svenska självbilden av att ständigt vara en föregångare som andra ska härma. Så ser inte världen ut. Så ser inte klimatproblemet ut.