De som har hand om samhället ska ha hand om samhället

Det alltmer utbredda skjutvapenvåldet och den övriga gängkriminaliteten drabbar Sverige och människorna på många olika sätt.

Krönika 25 maj 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Många av de mest direkt berörda - gärningsmännen, offren och deras familjer - upplever kanske inte ens alltid att de lever i ett Sverige med gemensamma normer och lagar att ta hänsyn till. Personalen vid samhällets frontlinjer - socialarbetare, poliser, väktare, åklagare, sjuksköterskor och lärare - får i många delar av vårt land ta ett ibland orimligt och i längden ohållbart stort ansvar för att upprätthålla verksamheterna med hög kvalitet och med acceptabel tillgänglighet för hela befolkningen. Huvuddelen av invånarna har få eller inga personliga upplevelser av den grova kriminalitetens härjningar i samhället utan upplever den delen av samhällsutvecklingen som skildringar av en kamp mellan det allmänna och de kriminella. Hur människorna upplever att det går i den striden har mycket stor betydelse för hur Sverige ska arta sig här framöver.

Nutidens stora uppdrag för politiken och den allmänna förvaltningen i stort är därför att få stopp på den kriminella utvecklingen i Sverige. Samhällsordningen bygger på en fungerande rättsstat, eller som engelsmännen säger med ett bättre uttryck så vilar samhällsbygget på "Rule of law." De som är satta att sköta samhället ska kort sagt också ha makt och myndighet att sköta sina uppdrag med auktoritet. Där är vi inte nu. Vilket berör hela samhället och alla medborgare och alls inte bara den mycket lilla minoritet av förhållandevis unga män som skjuter, mördar, spränger, hotar och förstör. 

De maffialiknande strukturerna och den mycket låga andel av morden och sprängningarna som klaras upp i form av dömda gärningsmän utgör stora påfrestningar för människors tillit till att de som har hand om samhället verkligen har hand om samhället. 

Staten har givetvis ett stort ansvar för att det allmänna långsiktigt ska kunna återställa Rule of law i det svenska samhället. Men även kommunerna kan göra stora och avgörande insatser. Tidigare i veckan besökte jag Eskilstuna och talade med kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) och vice ordförande Josefine Helleday (S). Jansson och Helleday argumenterar säkert och ideologiskt övertygande för varför de som socialdemokrater har lagt och lägger mycket kraft på att störa ut tiggeriet, att ingripa mot bidragsfusk, att kunna stänga av kända gängkriminella från skolorna och att värna allmännyttan från att förslummas. Om alla kommuner agerade som Eskilstuna skulle det allmännas chanser att vinna striden öka betydligt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa