Då skulle Magdalena Andersson växa ännu mer i mina ögon

När den grova ungdomskriminaliteten växte visade sig våra lagar vara korthus, polisen outrustad och politiken SD-förlamad.

Krönika 24 augusti 2022 11:30
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

SVT: s programledare Anders Holmberg och Camilla Kvartoft gjorde skäl för sina arvoden under utfrågningen av Magdalena Andersson på tisdagskvällen 23 augusti.Två väsentliga och tunga frågor finns kvar i tankarna efter programmet. 1. Varför är just Sverige så extremt hårt drabbat av unga gangsters dödliga skjutvapenvåld? 2. Vilket ansvar har Socialdemokraterna för sakernas tillstånd? 

Programledarna ställde många frågor av sorten: "Ni har ju regerat i åtta år, varför är det inte bättre med det och detta?" Ett mer rimligt perspektiv är väl att: "Ni har regerat i snart hundra år, varför ser Sverige ut som det gör?" Sverige är ett mycket socialdemokratiskt samhälle. Flera generationer av svenskar har skolats in i fördelningspolitiskt tänkande, ordning och reda och i tillväxtekonomins arbetslinje.Sverige ligger inte bara i topp när det gäller gangstermord utan tillhör även västvärldens toppskikt när det gäller välstånd, frihet, jämlikhet och miljö. Kort sagt kan S ta ett stort ansvar för mycket som är bra i Sverige. Med det följer självklart också ett stort ansvar för det som är dåligt. Som till exempel gangsterexplosionen. 

Nå; varför är just vi så hårt drabbade av gangstervåldet? Magdalena Andersson höll fram segregationen som en förklaring. Sådant har säkert ett finger med i spelet även om Sverige är väldigt osegregerat på det stora hela. När Dagens Nyheter granskade de offentliga fakta som finns för att kunna svara på frågan "Vilka är det som skjuter?" (6/12 2021) visade det sig att över häften av de 432 personer som häktats, åtalats eller dömts för skjutvapenvåld sedan 2017 bor i områden som "antingen är socioekonomiskt blandade eller har goda eller mycket goda socioekonomiska förutsättningar."

"Flyktingkrisen 2015" var också uppe som delförklaring i utfrågningen. Det stämmer säkert i så måtto att undanträngningseffekten var mycket stor. Invandrare som börjat få upp näsan över vattenytan trycktes bryskt ner i djupet igen när skolor, bostadsområden, poliser, arbetsförmedlingar och sociala handläggare översköljdes av nya och akuta problem. Men gangsterismen som sådan har inget direkt med 2015 att skaffa. 89 procent av de unga kriminella männen i DN: s faktakoll invandrade till Sverige före 2010. 

Svaret på frågan om varför vi drabbats så hårt av gangsters är kort och gott en på tok för omfattande utomeuropeisk invandring under många år. Det sunt tröga Integrationssverige hann inte med. När den grova ungdomskriminaliteten växte visade sig våra lagar vara korthus, (Se till exempel Uppdrag Granskning 24 augusti) polisen outrustad och politiken SD-förlamad. Det bör Magdalena Andersson ta ansvar för. Då skulle hon växa än mer i mina ögon. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa