Där behöver staten verkligen ha järnkoll

Magdalena Andersson bör skjuta skarpt mot kriminalitet och fusk.Inte genom att införa ett kontrollsamhälle av värsta sort. Utan genom järnkoll där det verkligen behövs. I övrigt behövs framförallt reformer av bidrag och ersättningar till hög som låg.
Magdalena Andersson bör skjuta skarpt mot kriminalitet och fusk.Inte genom att införa ett kontrollsamhälle av värsta sort. Utan genom järnkoll där det verkligen behövs. I övrigt behövs framförallt reformer av bidrag och ersättningar till hög som låg.

Viljan att ta (tillbaka) kontrollen håller på gott och ont att bli något av vår tids lösen.

Krönika 11 juni 2022 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Statsminister Magdalena Andersson satte tonen när hon i sitt tal som nyvald partiledare för Socialdemokraterna i november förra året slog fast att hon var beredd att vända på "varje sten" för att just ta tillbaka den demokratiska kontrollen från kriminella och fuskare av varjehanda slag. 

Nils Öberg är generaldirektör i Försäkringskassan. På DN Debatt (9 juni) tog Öberg till orda med budskapet att "kriminella måste tvingas ut ur assistansbranschen."  Han redogjorde för kontroller som redan görs i myndigheten och om kontroller som måste införas och skärpas framöver.

I rapporten Välfärdsbrott och otillåten påverkan, skriver Sveriges kommuner och regioner SKR: "Intervjuerna från tjänstepersoner som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden visar att otillåten påverkan från kriminella kan vara närvarande i det dagliga arbetet och leda till självcensur och tystnadskultur" (2021)

I en intervju om arbetslivskriminalitet med Målartidningen (augusti 2021) berättar Lennart Weiss som är kommersiell direktör på fastighetsföretaget Veidekke att man har granskat närmare 30 östeuropeiska bolag i byggbranschen med verksamhet i Sverige. Resultatet: Alla fuskade med sådant som löner och sociala avgifter. 

Och efter det senaste avslöjandet om ett par bidragsfifflande riksdagsledamöter (SVT 8 juni) hörs flera röster tala för behovet av ökad kontroll av riksdagsledamöterna. Även "kontrollanterna" - de som ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen - behöver tydligen kontrolleras. Och vem ska kontrollera de som kontrollerar kontrollanterna så att vi vet att allt går rätt till? 

"Privatiseringsparadoxen", var ett uttryck som den konservativa premiärministern Margaret Thatcher (salig i åminnelse) i Storbritannien använde för att beskriva de behov av ökad kontroll som uppkom när staten släppte ifrån sig driften av verksamheter. 

Självklart behövs mer och bättre kontroll på många områden. Men ständigt ökade kontroller har väldigt negativa effekter på samhällslivet och livsglädjen i stort. Staten ska framförallt eftersträva järnkoll av vilka som vistas i Sverige. I övrigt bör huvudspåret vara mer robusta och fyrkantiga system som försvårar bedrägeri, fusk och annan kriminalitet direkt vid källan. Minska bidragsfloran radikalt. Stäng vissa känsliga verksamheter för privata företag och föreningar. Inför kvalificeringsregler för utbetalning av ersättningar. Låt riksdagsledamöterna ordna sina övernattningar i Stockholm på egen hand. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa