Då blir den allmänna pensionen ett slags socialbidrag

Bryts kopplingen mellan förmåner och arbete så är det snart godnatt för välfärdsstaten.

Krönika 20 november 2022 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Daniel Barr är generaldirektör på Pensionsmyndigheten. Självständiga statliga myndigheter är och ska vara ryggraden i det svenska samhällsbygget. Myndighetschefer som bara jamsar med utgör demokratiska problem eftersom de avstår från att använda sina privilegierade befogenheter och insiderskunskaper för att självständigt säga ifrån om så skulle behövas. Pensionsmyndighetens chef Daniel Barr framstår i det perspektivet som en demokratisk tillgång.

17 november tog han upp en angelägen fråga i det svenska välfärdsbygget. Sedan 1950-talet har politiken varit enig om principen att pensionens storlek ska vara relaterad till inkomst och till inbetalda avgifter: "Senare tids förändringar innebär dock att denna princip är hotad. Skälet är beslut i riksdagen som kraftigt har förstärkt grundskyddet i den allmänna pensionen," skriver Daniel Barr. 

Pensionsmyndigheten har lagt stora resurser på att informera om att det lönar sig att jobba ett år extra före pensionen. Men nu skorrar det budskapet "falskt då så många inte längre omfattas av livsinkomstprincipen, skriver Daniel Barr.

Han vill att de folkvalda politikerna ska ta ställning till om den tidigare så centrala livsinkomstprincipen; det vill säga att det ska löna sig att arbeta, fortfarande ska gälla för pensionerna. 

Han pekar på politiska beslut som går åt ett helt annat håll än livsinkomstprincipen. 1. I december 2020 infördes ett så kallat inkomst­pensionstillägg. Förmånen finansieras inte av avgifter knutna till arbetsinkomsten utan genom statsbudgeten. 2. I juni 2022 höjdes garantipensionen. Beslutet innebar att betydligt fler pensionärer fick en pension som inte avspeglar deras livsinkomst. 3. Inkomstpensionen räknas årligen om utifrån inkomstutvecklingen. Den höjs vid årsskiftet med 3,0 procent. Garantipensionen, som istället följer pris­utvecklingen, höjs med 8,7 procent. Garantipension är ett slags statligt socialbidrag; ett grundskydd till den med ingen eller mycket låg inkomstpension. Andelen pensionärer som omfattas av garantipension ökar snabbt; runt 1 miljon av totalt 2, 3 pensionärer har garantipension idag.

Daniel Barr vill som ansvarskännande myndighetschef ha vägledning från de folkvalda om vad som gäller: "Ska ha ett allmänt pensionssystem med en stark livsinkomstprincip eller ett system där de allmänna pensionerna är mer eller helt lika för alla?" Frågan är högst relevant och gäller hela välfärdsbygget. Bryts kopplingen mellan förmåner och arbete så är det snart godnatt för välfärdsstaten. 

 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Allt fler pensionärer får bidrag för att klara vardagen

Allt fler pensionärer får bidrag för att klara vardagen

S lämnar över makten: "Vi går i konstruktiv opposition"

S lämnar över makten: "Vi går i konstruktiv opposition"
Visa fler
Ämnen du kan följa