Berätta gärna vad ni hittar under stenarna ni vänder på

Regeringen ger sig nu ut på ett viktigt men vanskligt korståg mot antidemokratiska stämningar och rörelser ute i det statsbidragsförsörjda föreningslivets undervegetation.

Krönika 18 maj 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På tisdagsmorgonen den 17 maj lämnade kulturminister Jeanette Gustafsdotter och integrations - migrationsminister Anders Ygeman en så kallad lagrådsremiss med regeringens förslag om ny lagstiftning på området. Syftet är enligt statsråden att kunna neka och stoppa utbetalningar av offentliga bidrag på ett mer effektivt sätt än vad som är möjligt idag. Det är uppenbart att de islamistiska miljöerna står i fokus för regeringens strävan. Ygeman och Gustafsdotter talade vid sin gemensamma pressträff på tisdagsmorgonen om behovet av att trossamfund i högre grad bör finansieras av dem som samfundet betjänar. Religiös verksamhet i Sverige ska heller inte kunna ta emot bidrag från utlandet. 

Utredningen som ligger till grund för den nu aktuella lagrådsremissen kom med sitt betänkande redan 2019. Den politiska debatten om bidrag till islamistiska föreningar och skolor har stegrats under de år som utredningsförslagen har legat och puttrat på regeringskansliet. Statliga myndigheter som Skolinspektionen och Säkerhetspolisen har även visat framfötterna på ett helt annat sätt än tidigare. Flera skolor med koppling till islamistiska kretsar har stängts.Terrorforskaren Magnus Ranstorp är en välgörande påle i köttet i de här sammanhangen. Hans idoga och inte så sällan bespottade insatser för att få stat och kommun att förstå vad som pågår bakom fasaderna har stor betydelse för att regeringen nu agerar. Tidigare i maj stängde Skolinspektionen två muslimska friskolor i Uppsala och Stockholm. I beslutet hänvisar myndigheten till ett yttrande där Säpo varnar för att "barn riskerar att utsättas för radikalisering genom att vistas i en miljö som förespråkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar."

Det "vanskliga" med regeringens viktiga och välkomna korståg är att man fortsätter att tassa och humma om vad saker och ting egentligen handlar om. Behovet för det nya "demokrativillkor" som regeringen vill införa för all offentlig bidragsgivning, inklusive Allmänna Arvsfonden, har framförallt uppkommit genom en omfattande invandring från muslimska länder vilket har givit antidemokratiska rörelser och trosinriktningar, som till exempel Muslimska Brödraskapet, vidgade tillväxtmöjligheter. Det är viktigt för demokratin att demokratiska makthavare inte bara vänder på stenar utan också berättar vad de hittar där under. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Fick för högt bostadstillägg: Krävs på 60 000 kronor

Fick för högt bostadstillägg: Krävs på 60 000 kronor
Annons
Handelsbanken i Östergötland

Här spelar flickor och pojkar fotboll på lika villkor

Här spelar flickor och pojkar fotboll på lika villkor

"De nya riktlinjerna ska ta arbetslösa närmare jobb"

"De nya riktlinjerna ska ta arbetslösa närmare jobb"

Nya reglerna ska göra föreningslivet mer jämställt: "Det är ett skyddsnät"

Nya reglerna ska göra föreningslivet mer jämställt: "Det är ett skyddsnät"

Välkomnar nya reglerna: "Stora förutsättningar för att öka verksamheten"

Välkomnar nya reglerna: "Stora förutsättningar för att öka verksamheten"
Visa fler