Behovet av ett vuxet språk för att värna det allmänna

Krönika 29 maj 2021 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Annika Strandhäll var tidigare socialförsäkringsminister hos Stefan Löfven. Antalet sjukpenningdagar låg högt och Strandhälls uppdrag var att få ner sjukskrivningarna. Hon rekryterade in Ann-Marie Begler från Skolinspektionen där hon varit generaldirektör i åtta år fram till 2016 då hon axlade rollen som ny generaldirektör på Försäkringskassan. Strandhäll och Begler var framgångsrika. Sjukpenningdagarna gick ner. Men socialdemokratin har sällan något språk för att tala om politiska framgångar av det här slaget. Göran Persson kunde mot fonden av kris och massarbetslöshet på 1990-talet tala om att vi sätter "verksamheter före transfereringar" utan att för den sakens skull bli särskilt kritiserad. Att hushålla med skattepengar var - och är, tror jag - en väsentlig del av den socialdemokratiska framgångssaga som inneburit att partiet regerat 75 procent av tiden under det senaste seklet. Att låta sig försörjas av ersättningar och bidrag är inget att skämmas för. Men det ligger i det solidariska kortet att försöka göra tiden som förmånstagare så kort som möjligt. Att de skattebetalda sjukdagarna blir färre borde vara en solskenshistoria; såväl för dem som slipper att vara så sjuka att de inte kan arbeta som för skattekollektivet och regeringen. Men att stå upp för det allmänna - även när det blåser snålt från missnöjda förmånstagare - tycks dessvärre ha blivit allt mer sällsynt i regeringskretsar. Annika Strandhäll tvingades distansera sig från framgången och Ann-Marie Begler fick gå. Nuvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har vad det verkar nu hamnat i en liknande situation som Annika Strandhäll gjorde 2018. Shekarabi har gett i uppdrag till Statskontoret att granska Försäkringskassans egen granskning av sjukförsäkringen (!) Enligt Ekoredaktionen har Försäkringskassan fått "omfattande kritik" för att antalet avslag på sjukpenningärenden har ökat. Försäkringskassan själv skriver i ett svar till Inspektionen för socialförsäkringen att "Det som samlat går att säga är att de kvalitetsuppföljningar som har gjorts visar att kvaliteten i handläggningen av sjukpenningen har ökat sedan 2016." Sjukpenningtalet var i april i år 9, 1 dagar. 2015 var Strandhälls målsättning att få ner sjukpenningtalet till 9 dagar. Har det begåtts fel gentemot enskilda ska det givetvis åtgärdas. Men jag tror det är angeläget att Shekarabi och S hittar tillbaka till ett läge där man kan vara stolt över att man håller ordning på det allmännas utgifter.

Ämnen du kan följa