Bästa partiet för trygghet vinner många val i Sverige

Trygghet kommer att överflygla frihet. Demokratisk nationalism och konservatism kommer att övertrumfa villkorslös välgörenhet och liberalism.

Önskan efter trygghet är en stark drivkraft för samtidens väljare. För tillfället har högern tillsammans med SD greppet. Vilket inte är förvånande med tanke på den kriminella utvecklingen under senare år då S styrt med MP. Men S har givetvis chansen att kunna komma igen.

Önskan efter trygghet är en stark drivkraft för samtidens väljare. För tillfället har högern tillsammans med SD greppet. Vilket inte är förvånande med tanke på den kriminella utvecklingen under senare år då S styrt med MP. Men S har givetvis chansen att kunna komma igen.

Foto: TT

Krönika2022-09-26 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är i skarp sammanfattning och i min tolkning budskapen i närtida artiklar från två av mina klarast lysande landmärken i den politiska geografin. Statsvetaren Katarina Barrling skriver i Svenska Dagbladet om det stora övertaget för M och SD bland ungdomsväljarna och i skolvalen: "De som vuxit upp de senaste decennierna har gjort det i skuggan av en ökande grov brottslighet, som till stor del drabbar (och utövas av) unga. Dödligt skjutvapenvåld, men också rån och förnedrande våld."

Våldet är den trygghetsfråga som fått mest uppmärksamhet. Tillsammans med andra hotande kriser som omger oss - krig, energi, miljö - kan, skriver Barrling, även "andra grundläggande behov vara långsiktigt hotade." (22/9)

Historikern Lars Trägårdh skriver i Sydsvenskan (20/9) om hur "Socialdemokraterna steg för steg har lämnat över sitt moraliska fundament om arbete, rättigheter och skyldigheter i den nationella välfärdsstaten till Sverigedemokraterna." S, och även andra partier, ville istället knyta moraliska band mellan Sverige och alla människors lika värde och rättigheter i en gränslös värld. "När okontrollerad invandring och aningslös integrationspolitik tog sig an hemlandet blev kollisionerna mellan de två moraliska hållningssätten svårare att dölja. Sverige har sedan dess blivit alltmer splittrat i termer av tillit och trygghet", skriver Trägårdh. 

Mycket behöver kort sagt bli tryggare och mer förutsägbart i Sverige. För trygghetens skull behöver vi återvända till tanken på välfärdsstaten som ett enormt försäkringsbolag där plikter och rättigheter ska vara i balans. Alla som kan ska dra sitt strå till stacken. Skötsamhet och noggrannhet är två vitala värden i en demokratisk välfärdsstat. Detta står inte på något sätt i motsättning till att vårt land ständigt behöver fortsätta utvecklas och anpassas till världens handel och allianser. Öppenhet och intresse för det nya och okända är ett litet exportinriktat lands kanske viktigaste framgångsfaktor. 

Trygghet är en plattform för öppenhet och tillit. Vi tappar mycket kraft och livsglädje när vi känner oro inför främlingar och när vi i breda folklager misstror och misstänker varandra. Trygghet är inte någon höger eller vänsterfråga. Just nu har högern och SD greppet om tryggheten. Men vad det verkar så har Magdalena Andersson ställt in siktet. En politisk kamp om sund trygghet bådar gott för Sverige framöver.