Bärplockare och personliga assistenter finns i Sverige

Tidigare i veckan presenterade en statlig utredning sina förslag till nya regler för arbetskraftsinvandring.

Bärplockare och personliga assistenter från utlandet ska inte längre ses som bristyrken som ger arbetstillstånd. Det är vettiga steg i rätt riktning för att få arbetslinjen i politiken att friskna till.

Bärplockare och personliga assistenter från utlandet ska inte längre ses som bristyrken som ger arbetstillstånd. Det är vettiga steg i rätt riktning för att få arbetslinjen i politiken att friskna till.

Foto: Mathilda Mattsson

Krönika2024-02-17 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utredaren Ann-Jeanette Eriksson lämnade sina förslag till migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Utredningen är en viktig del i arbetet för att begränsa och strama åt de delar av invandringspolitiken som inte fungerar på ett vettigt sätt. 

Utredaren föreslår bland annat att två yrken - bärplockare och personlig assistent - ska uteslutas från den mycket omfattande listan av yrken som tidigare har getts arbetstillstånd i Sverige. Det är två begränsade, men viktiga, steg i rätt riktning. Att med lagens hjälp kunna ta in människor från andra sidan av jordklotet för att arbeta som personliga assistenter är inget annat än legalt stöd till välfärdskriminalitet.

Att Sverige med hundratusentals människor i arbetsföra åldrar som inte arbetar ska ge utlänningar arbetstillstånd för bärplockning är inte på samma sätt kopplat till kriminalitet. Men det är ett mycket tydligt tecken på att den svenska arbetsmarknaden inte fungerar som den borde göra. Flera regeringar har allvarligt underlåtit att upprätthålla den helt grundläggande arbetslinjen i den svenska modellen. Vilket i en olycklig mix med en på tok för omfattande invandring från regioner utan relationer till västliga arbetsmarknaders krav har skapat samtidiga problem med långtidsarbetslöshet, bidragsförsörjning i stor skala och arbetskraftsbrist.

Det är en lång väg att gå för att komma tillbaka till en sund samhällsutveckling på dessa områden. Att människor rör sig över nations- och världsdelsgränser för att arbeta och studera är något som vi med kraft bör bejaka och beskydda. Den naturliga invandringen/migrationen handlar om att yrkesarbetare och specialister som lever och verkar i sämre delar av världen ska kunna söka sig bättre möjligheter genom hårt arbete i till exempel Sverige.

Utredaren lämnar flera förslag om hur politiken kan förändras för att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. En bra sak är att arbetskraftsinvandringen knyts till de medianlöner och/eller kollektivavtal som finns i Sverige. 

Arbetskraftsinvandring är den naturliga formen för invandring. Vi har nu haft ett par decennier av olyckliga undantag från den invandringsformen. Det kan vi säkert steg för steg rätta till. Viktigast i detta känsliga läge är att vi återvänder till den klassiska synen på invandring: Allt handlar om att genom hårt arbete kunna skapa sig bättre chanser till ett bättre liv.