Att Löfven är Löfven är bra för Sverige

Statsminister Löfven talade till nationen på söndagskvällen.
Statsminister Löfven talade till nationen på söndagskvällen.

Covid -19 är mitt livs fjärde pandemi. Den globala dödligheten var betydligt mer omfattande under Asiaten i slutet på 1950-talet.

Krönika 22 november 2020 19:43
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagens dödssiffror ligger hittills ungefär i linje med Hongkongpandemin i slutet av 1960-talet. De ekonomiska påfrestningarna på samhället tycks dock vara betydligt större nu under Covid-19 än under någon av de tre övriga pandemierna; utöver de redan nämnda ingår "Svininfluensan" H1N1 från 2009 i min pandemibukett. Även politiskt har det varit betydligt mer ståhej och konflikter under Covidåret än under tidigare virusutbrott av pandemikaraktär. De ekonomiska problemen beror i huvudsak på politiska ingripanden - mer eller mindre omfattande nedstängningar av samhällslivet runt om i världen - som kraftigt sänkt omsättningen i flera branscher.

John Hassler är professor i ekonomi. I en krönika på Expressens ledarsida (20 november) sammanfattar Hassler läget i Sverige: "Omsättningstappet i början av november har ökat till drygt 50 procent i hotell- och restaurangbranschen och till drygt 80 procent i resebranschen. I kultur- och idrottssektorn har vi ingen bra statistik, men det är säkert minst lika allvarligt där. Läget på arbetsmarknaden försämras också. Under tredje kvartalet började antalet fast anställda falla. Samtidigt kommer rapporter om att långtidsarbetslösheten ökar snabbt."

Politiskt kan vi mäta turbulensen på flera olika sätt. En måttstock så god som någon är att av de fyra "tal till nationen" som en statsminister har hållit i svensk modern tid så har den sittande statsministern Stefan Löfven stått för femtio procent av dessa tal. Båda talen har ägnats Covid -19. Det första hölls den 22 mars i år. Då talade Löfven om behovet av folkvett. Det andra hölls på söndagskvällen den 22 november. Då talade Löfven om ungefär samma sak fast i ett mer vädjande tonfall och med mer allvarliga ordval där han inte värjde för döden men där han heller inte undvek att stryka under att "Sverige kommer att stå pall".

Talet på söndagskvällen föregicks av omfattande mediespekulationer om att regeringen nu "äntligen" sätter sig i förarsätet och tar befälet över expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten. Inget i Löfvens tal understödde dessa spekulationer. Det är bra. Det finns faktiskt inga anledningar att låta Covid -19 ställa den svenska konstitutionen på huvudet. En mindre omdömesgill statsminister än Stefan Löfven skulle kanske ha passat på och jagat opinionspoäng genom att utnämna sig själv till virusgeneral. Att Löfven är Löfven är bra för Sverige. 

Ämnen du kan följa