Alla som bor i Sverige har ett ansvar för Sverige

Dagens Nyheters Ingmar Nevéus redogör i en kommenterande nyhetstext (13 november) för den återuppståndna järnridån i Europa.

Det är bra för Sverige om många fler tar sitt ansvar och vaccinerar sig.

Det är bra för Sverige om många fler tar sitt ansvar och vaccinerar sig.

Foto: TT/Montage Widar Andersson

Krönika2021-11-16 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Medan Västeuropas länder ligger på vaccinationsgrader runt 68-80 procent av den totala befolkningen så håller - med några få undantag - östländerna i Europa sig på nivåer runt 20-40 procent av invånarna. Läget i Rumänien och Bulgarien är ruskigt dåligt. DN: s Ingmar Nevéus besökte Rumänien i slutet av oktober i år. Folk dör som flugor med Covid; vissa veckor ligger dödstalen på över 500 människor flera dygn i rad. Ändå vägrar en stor del av befolkningen att vaccinera sig. "Det här en pandemi i okunskap", utbrister en förtvivlad överläkare på ett av de sjukhus som DN besöker. Så är det förstås. Men inte enbart. Det finns en väldig massa dumhet också. DN intervjuar en läkare som agiterar på demonstrationer mot vaccinet. Läkaren säger sig ha "läst alla studier och ha bevis för att vaccinen inte är användbara." En ingenjör betraktar Covidpassen som har införts som "nazistiska". Utbildning är tyvärr inget tillförlitligt vaccin mot dumhet; den saken är klar.             

Sverige ligger hyfsat till i vaccinligan. 68 procent av hela befolkningen är dubbelvaccinerad. Vilket är i nivå med Tyskland, Norge och Frankrike, lite sämre än Danmark och Finland och Spanien och något bättre än Storbritannien. Men även i Sverige finns "järnridåer" där stora delar av befolkningen i vissa områden väljer att inte vaccinera sig medan uppemot 90 procent av invånarna på anda sidan av ridån har tagit alla tillgängliga vaccindoser. 

Jämfört med många andra länder sätter Sverige inte någon stark moralisk, social och/eller ekonomisk press på människor att vaccinera sig. Det går att hävda att det inte behövs eftersom det går ganska bra ändå. Någon form av uppskärpning är nog ändå av nöden. Det är till exempel djupt stötande att det är möjligt för ovaccinerade att arbeta inom vård och omsorgsyrken i allmänhet och inom äldrevården i synnerhet. Det vill också till att hitta effektiva piskor och morötter för att få fart på vaccineringen i Sveriges många utanförskapsområden. Befolkningen i flera av dessa områden domineras av människor från ickevästliga delar av världen där förhållningssätt och attityder till myndigheter, vaccin och till konspirationsteorier har mer likheter med vad vi ser i Rumänien än vad som är vanligt bland infödda svenskar. Alla som bor i Sverige har ett gemensamt och personligt ansvar för Sverige. Undervaccination är ett samhällsproblem var helst det visar sig.