Alla bör ges möjligheter att ta seriöst ansvar

Pensionerna ligger och bubblar i politiken. Det kan tänkas att valrörelsen kommer att kryddas med ett flertal utspel och löften om höjda pensionsnivåer.

Krönika 30 oktober 2021 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringen och pensionsarbetsgruppen där alla partier utom V och SD ingår, med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i spetsen har beslutat om ett särskilt tillägg på 600 kronor för vissa pensionärer. Sverigedemokraterna vill höja pensionerna med 1000 kronor i månaden för alla. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU uppmanar S att om det behövs, genomföra höjningar av pensionerna genom att göra gemensam sak med SD.  Ida Gabrielsson som är vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor, säger till SVT att "Man får en chock när man går i pension över hur lite man faktiskt får." (23/5 2021)

Det pensionssystem vi nu har beslutades 1994. Systemet är i grunden enkelt. Pensionerna finansieras genom avgifter från arbetstagare, arbetsgivare och från staten. Man tjänar in pensionrätt under hela livet. Pensionssystemet är välfinansierat och stabilt. Men självfallet finns det problem.

Tidigare i veckan genomförde Studieförbundet Näringsliv och Samhälle - SNS - ett kunskapsseminarium om hur det egentligen står till med pensionerna. Jag var där. Nationalekonomen Johannes Hagen vid Jönköpings International business school har under lång tid forskat och publicerat sig vetenskapligt om just pensioner. På SNS redovisade han resultat från flera stora undersökningar av alla pensionärers disponibla inkomster mellan 1992 och 2019. Alla inkomster ingår - det vill säga utöver den allmänna statliga pensionen även tjänstepensioner från arbetslivet, bostadstillägg, grundskyddets garantipension och eventuella arbetsinkomster. Med mina ord visar Hagens forskning att 1. Pensionssystemet håller vad det lovade. Den totala pensionen ger mellan 70 och 90 procent av den disponibla inkomsten från innan pensionen. 2. Fördelningssystemet fungerar som det var tänkt. Den fattigaste femtedelen av pensionärerna ökade sina inkomster betydligt när de gick i pension. 3. Det totala medianpensionen är 16 000 kronor i månaden. 4. Yngre pensionärer har högre inkomster än äldre. 5. Många har riktigt låga pensioner som borde höjas. 6. Det behövs mer kunskap om vilka dessa pensionärer är, varför deras pensioner är så låga och hur man på bästa sätt ska genomföra höjningar utan att ställa till med problem någon annanstans i samhället. Politikerna bör tagga ner pensionsreformivern. Det är dålig politik att skjuta från höften i pensionsfrågor. Däremot bör V och SD släppas in i pensionsgruppen. Inget riksdagsparti bör fråntas möjligheten att ta seriöst ansvar. 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Pensionär krävs på drygt 175 000 kronor

Pensionär krävs på drygt 175 000 kronor

Flest pensionärer med bostadstillägg i Norrköping

Flest pensionärer med bostadstillägg i Norrköping

Debatt: Dyra aktiefonder ger inte högre premiepension

Dyra aktiefonder ger inte högre premiepension

Anders Jonsson: Den som arbetat i 40 år ska kunna få en hygglig pension

Den som arbetat i 40 år ska kunna få en hygglig pension

Debatt: Därför går många miste om bostadstillägget i pensionen

Därför går många miste om bostadstillägget i pensionen
Visa fler