Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid

Karin Jonsson är centerpartist, erfaret kommunalråd i den styrande Kvartetten i Norrköpings kommun och en genuin vindkraftsvän.

Ledare 6 maj 2022 06:15
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På onsdagskvällen deltog hon i en vindkraftsdebatt i Hörsalen i Norrköping. Jag var där.

Debatten arrangerades av föreningarna "Rättvisa vindar i norra Östergötland" och "Bevara Kolmårdsskogen." Föreningarna motsätter sig de vindkraftsparker som Holmen respektive Tekniska verken i Linköping vill bygga i deras trakter. Länsstyrelsen i Östergötland handlägger just nu Holmens ansökan om att etablera vindkraft i Norrköpings och Finspångs kommuner; närmare bestämt i Klintaberg och Högsjön i ett skogsområde mellan Simonstorp och Finspång. Tekniska verken har ännu inte lämnat in någon ansökan utan sonderar för tillfället den politiska och geografiska terrängen.

"Simonstorp är nog sista striden. Blir det nej också för det vindkraftsbygget så har vi provat på alla tänkbara ställen i kommunen utan att lyckas. Då är det lika bra att lägga ner och inse att som lagarna ser ut så går det inte att ha vindkraft i Norrköpings kommun", sa Karin Jonsson. Vilket nog är ett yttrande som ska uppfattas som tungt och allvarligt. Och som samtidigt avslöjar vilka chanser hon ger Tekniska verken att få bygga i vindkraft i Kolmården. I publiken i Hörsalen fanns Inge Jacobsson som är moderat politiker i Finspång. Enligt Inge Jacobsson så kommer Finspångs politiker - med Moderaterna som pådrivande kraft - att redan före valet i höst begära ut Holmens ansökshandlingar från Länsstyrelsen för att med dessa handlingar som grund besluta om att säga nej; använda det kommunala vetot redan före det att Länsstyrelsen har lämnat sin miljökonsekvensbedömning. 

Politikerna i kommunen bestämmer över markanvändningen. Säger de nej till vindkraft så blir det nej. Politikerna i Norrköpings kommun kommer sannolikt inte att säga nej. M, SD och L vill använda vetot. Men eftersom Vänsterpartiet med stor sannolikhet ansluter till S, C, KD och MP på Ja-sidan så finns det ingen majoritet för ett veto. Men frågan är om Holmens intresse kvarstår om hela Finspångsdelen av den planerade parken stoppas? Och väl att komma ihåg; vid de tidigare ansökningarna om vindkraftsbyggen på Morkulleberget och i Bråviken har politikerna varit positiva. Vindkraften har stoppats av Länsstyrelsen/Miljödomstolen.

Karin Jonsson har nog rätt. Vindkraften är vid ett vägskäl. I rikspolitiken finns ett växande motstånd till förmån för kärnkraft, kommunerna har svårt att gå emot lokala motståndsopinioner och tillståndsbyråkratin och lagstiftningen utgör trånga nålsögon för hugade byggare av vindkraftsparker. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Debatt: Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Debatt: Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Debatt: Vetot skyddar liv, hälsa och egendom i lokalsamhället

Vetot skyddar liv, hälsa och egendom i lokalsamhället

Debatt: Ansvar kommer att utkrävas om kommunen säger ja

Ansvar kommer att utkrävas om kommunen säger ja
Visa fler