Monica Holtstad har fullt förtroende för Sophia Jarl

Den nya ledartrojkan för Borgerlig samverkan i Norrköping. Monica Holtstad från Liberalerna som sig bör i mitten mellan Eva-Britt Sjöberg och Sophia Jarl till höger.
Den nya ledartrojkan för Borgerlig samverkan i Norrköping. Monica Holtstad från Liberalerna som sig bör i mitten mellan Eva-Britt Sjöberg och Sophia Jarl till höger.

Strax efter lunch på onsdagen bjöd kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD) in till en pressträff tillsammans med Monica Holtstad från Liberalerna.

Ledare 15 november 2023 13:56
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Budskapet från de tre var att Borgerlig samverkan var återuppstånden efter den turbulens som uppkom för snart två veckor sedan då Liberalerna med en ljudlig skräll hoppade av samarbetet. Den dåvarande gruppledaren för Liberalerna Reidar Svedahl förklarade att bakgrunden till avhoppet var att Liberalerna saknade förtroende för kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl sedan hon inte uttalat sitt förtroende för Reidar Svedahl på en fråga från en reporter på Norrköpings Tidningar. 

Sakfrågan som triggade förtroendetrubblet var för alla uppenbara oenigheter om vilka relationer som Norrköpings styrande politiker ska ha med affärsmannen och Marvikenföretagaren Niclas Adler. Denne har stämt Norrköpings kommun inför tinget i Norrköping med anklagelser om att kommunen tidigare åsamkat honom ekonomisk skada genom att för tre år sedan abrupt ha avbrutit ett samarbete med honom om ett byggprojekt i Marviken. 

Reidar Svedahl låg gärna nära Adler medan Sophia Jarl och övriga partier - inklusive Sverigedemokraterna - i Borgerlig samverkan var noga att hålla distans till Adler. Vilket är högst begripligt då stämningen ännu inte varit uppe till förhandling i tingsrätten. Stora ekonomiska värden kan stå på spel för skattebetalarna i rättegången och politikerna bör förstås hålla sig på sin kant. 

Bråket mellan de kvarvarande partierna i Borgerlig samverkan och Liberalerna/Reidar Svedahl gick ett par ronder till med brevväxlingar och möten. När det sedan uppdagades att Svedahl under den gångna helgen skickat meddelanden av för mottagaren (en ung kvinnlig lokalpolitiker) obehagligt sexuell karaktär; ja då var det godnatt för honom. 

Nu träder Monica Holtstad in som ny gruppledare för Liberalerna. Och i den rollen har hon nu med fullt förtroende gått in i Borgerlig samverkan igen. Officiellt handlar hennes gruppledarskap om den begränsade period då Liberalerna på riksplanet "utreder" Svedahls framtid som liberal politiker. Men i praktiken är bytet vid rodret nu genomfört. Holtstad ville inte tala så mycket om det som varit. Hon gjorde dock klart att det drastiska avhoppet till dels berodde på att "vi" (övriga liberaler vid sidan av Svedahl) nog inte hade fått riktigt rätt bild av hur komplext problemet var. Kryptiskt på ett sätt. Solklart på ett annat. Reidar Svedahl går i politisk pension. Vilket är ett rätt beslut. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa