Klimatet är viktigt för industrin

Bra löner och goda vinster är två centrala framgångsfaktorer i den svenska modellen.

Ledare 3 oktober 2019 05:15
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverige är ett industriland. Väldigt mycket av vårt välstånd och därpå följande välfärdschanser avgörs faktiskt av hur beslutsfattare ute i industrin tolkar samtidens och framtidens affärsmöjligheter och investeringsbehov.  

På onsdagen den 2 oktober utkom Industrins ekonomiska råd med en rapport där de "långsiktiga trenderna för klimatet, teknologin, demografin och produktiviteten" analyseras utifrån den svenska industrins perspektiv. Industrins ekonomiska råd är en del av organisationen runt det så kallade Industriavtalet som sedan lång tid tillbaka är normgivande för lönebildningen i Sverige. Industriavtalet är ett kontrakt mellan arbetsgivarna och fackförbunden inom industrin. Detta kontrakt tjänar Sverige väl. En avgörande faktor som ger Industrins ekonomiska råd en särskild tyngd och betydelse är att de ingår i en partssammansatt organisation. Enkelt uttryckt så är det ekonomiska rådets outsagda utgångspunkt att såväl industriföretagens vinster som industrimedarbetarnas löner ska vara höga och konkurrenskraftiga. Bra löner och goda vinster är två centrala framgångsfaktorer i den svenska modellen. 

Klimatförändringar är - vid sidan av effekterna av ett globalt handelskrig där Europa skulle dras in - en av de betydande risker för industrin som rådet lyfter fram. Den finansiella stabiliteten kan till exempel försämras om värdet på viktiga energiskapande tillgångar försämras snabbt och kraftigt vilket kan försvåra tillgången på kapital för industrin. Det ekonomiska rådet rekommenderar fortsatta investeringar i klimatomställning.  Svensk industri har  också goda förutsättningar att bidra med klimatsmarta lösningar på växande globala marknader. I Kina och Indien förväntas energiinvesteringar på tusentals miljarder kronor under de kommande decennierna. 

Det ekonomiska rådet slår också ett slag för behovet av arbetskraftsinvandring till industrin. I rapporten rekommenderas att staten borde ta ett större och mer aktivt ansvar för att människor utanför EU enkelt ska kunna komma till den svenska industrin och arbeta.  De skriver bland annat mycket klokt att: "Det är viktigt att de politiska beslutsfattarna tydligt skiljer åt mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring."

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Uppåt för Returpack – Vände minus till plus

Uppåt för Returpack – Vände minus till plus

Stort intresse för nyproducerade villorna – trots inflation • "Jag tror verkligen på Finspång"

Stort intresse för nyproducerade villorna – trots inflation • "Jag tror verkligen på Finspång"

Kommunen får kritik för lång väntetid

Kommunen får kritik för lång väntetid

Struntade i skuld – Nu kopplas kronofogden in

Struntade i skuld – Nu kopplas kronofogden in

"Amerikanska investeringar gynnar Östergötland"

"Amerikanska investeringar gynnar Östergötland"
Visa fler