Invandring kan bli Sveriges Brexit

Ledare 21 september 2019 06:17
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Häromdagen startade Studio Axess sin höstsäsong med en riktig höjdare; chefredaktören PJ Anders Linder samtalade med Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. De båda tog sig an det ”politiska läget” på ett hejdundrande intressant sätt. PJ och Barrling tillhör mina absoluta favoriter i politiska bedömningssammanhang. Dels därför att jag upplever att jag lär mig någonting i stort sett varje gång jag lyssnar på någon av dem. De bär med sig historiska, litterära och internationella referenspunkter som jag girigt tar till mig och undersöker för min egen utvecklings skull. Katarina Barrling och PJ Anders Linder har också och framförallt ett förhållningssätt till politiken som ligger mycket nära mitt eget. De utstrålar och artikulerar en djup respekt för politik och för gamla politiska partiers våndor och besvär inför en tidsanda som inte beter sig som vanligt.

PJ Anders Linder berättade att han alldeles nyss varit i London för att försöka skaffa sig mer nära insikter om vad som händer med de traditionella politiska partierna Labour och Tories när Brexitfrågan i stort sett har tagit överallt i politiken.

Mer att läsa: Känslan av kontrollförlust växer.

Han refererade till undersökningar som indikerar att medborgarna i Storbritannien endast i ytterst liten omfattning låter sina partipolitiska band och relationer styra hur man ser på saker och ting. Där åtta procent av folket i UK sade sig styras av hur Labour respektive Tories ställde sig i olika frågor uppgav hela fyrtio procent att deras partipolitiska impulser styrdes av Brexit.  

Detta är en tankeväckande spaning av PJ Anders Linder – tidigare bland annat politisk chefredaktör på moderata Svenska Dagbladet och chef på den borgerliga tankesmedjan Timbro – som sätter press på partierna även i Sverige. Kanske har invandringsfrågan ungefär samma politikförändrande potential ibland annat Sverige och Tyskland som vad Brexit har i Storbritannien?  

Mer att läsa: Kamp för värdig respekt.

Katarina Barrling talade klokt om ryckighetens och de tvära kastens betydelse för de mycket svaga förtroendesiffrorna i svensk politik. Politiker och partier som ena året talar om hur fint och lönsamt allt är med invandring bara för att det andra året tala om hur bråttom det är att minska invandringen och om behovet av att jaga vissa invandrare till världens ände; de partierna och politikerna har det av begripliga orsaker svårt med förtroendet i de breda lagren av väljare.  

Tvära kast bör kort sagt undvikas i det längsta. Det bästa sättet att undvika tvära kast är att undvika extrema och folkfrämmande positioner i samtidens stora frågor.  

 

Ämnen du kan följa